Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powiat wodzisławski pomoże rodzinom w kryzysie

Facebook Twitter

Startujący właśnie projekt „Przystań piecza”, pomoże dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwej opieki rodziców w ich starcie w dorosłe życie. Powiat za pomocą swojego centrum pomocy rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby dzieci trafiających do domów dziecka.

Fot. Skitterphoto / pixabay.com

W Wodzisławiu Śląskim w budynku dawnej Interny III tworzono małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wyłączono też administrację i obsługę, która obecnie zarządza wszystkimi całodobowymi powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Cały czas trwają intensywne poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych. Wspieraniu rodzin zastępczych służą też grupy wolontariuszy składające się z uczniów I LO w Wodzisławiu.

fot. pixabay.com

Mimo wielu starań, nie zawsze udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też możliwe zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje to liczba podopiecznych domów dziecka w całej Polsce.

W Powiecie Wodzisławskim zdecydowano więc o przygotowaniu projektu unijnego, który ma wspomóc proces deinstytucjonalizacji pieczy. „Przystań piecza” – bo tak go zatytułowano, został przez Zarząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Dzięki temu Powiat otrzyma prawie pół miliona złotych wsparcia na działania, mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy zastępczej. Utworzona została m.in. nowa mała placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której została przeniesiona część podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Placówka została też zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez wojewodę śląskiego.

Powiat poprzez swoje jednostki pomocy społecznej obejmie też wsparciem i szkoleniami osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. Celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży z pieczy w jak najlepszym starcie w dorosłe życie.

Leszek Bizoń

Będziemy działać, by do domów dziecka i rodzin zastępczych trafiało jak najmniej dzieci i młodzieży, a jeśli się to już wydarzy, by pobyt w pieczy był możliwie jak najkrótszy i jak najbardziej zbliżony do warunków domowych

– deklaruje starosta Leszek Bizoń.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj