Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Powrót kolei do Jastrzębia. Kolejny krok w tej sprawie

Facebook Twitter

40 minut do Katowic, godzina do Krakowa, 2 i pół do Warszawy. Tyle czasu będzie potrzebował pociąg, by dotrzeć do tych miast z Jastrzębia-Zdroju. By mógł wyruszyć w takie trasy jeszcze daleka droga ale starania wciąż trwają.

fot.bart-ms/ pixabay.com

Kolejna dobra informacja w tej sprawie jest taka, że przyznano unijne dofinansowanie – to ponad 7 milionów złotych na powstanie dokumentacji przygotowawczej budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej. Ma ona biec od granicy polsko- czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i dalej do istniejącej linii pomiędzy Chybiem a Żorami.

Jastrzębie będzie miało międzynarodowe połączenie, świetnie. Mówimy o pierwszym etapie, to jest 7 milionów złotych, na realizację całego projektu pewnie będzie trzeba kilkadziesiąt milionów złotych. Skoro Unia Europejska daje na dokumentację, więc te pieniądze w ramach tego instrumentu „Łącząc Europę”, znajdą się już na realizację tego projektu. Ja myślę, że wspólne działanie i taka presja: prezydent, poseł czy posłowie,  marszałek województwa, który podpisał takie porozumienie, to wszystko skutkuje. Presja ma sens.

– komentuje poseł z Jastrzębia, Krzysztof Gadowski. W środę (5.02.) podpisano umowę, która daje zielone światło do realizacji projektu na poziomie krajowym.

Niezmiernie się cieszę, że Jastrzębie-Zdrój odzyska wreszcie połączenie kolejowe. To ogromnie ważne dla rozwoju naszego miasta – zarówno od strony gospodarki, jak i turystyki. Nasze wspólne starania przyniosły efekty.

– mówi prezydent Anna Hetman.

Budowa linii 170 związana jest z powstawaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu to ponad 14 milionów złotych, z czego połowę będą stanowiły środki unijne z instrumentu „Łącząc Europę”(CEF). Centralny Port Komunikacyjny (CPK) po raz pierwszy sięgnie po środki unijne w ramach tego instrumentu.

Inwestycja ma dwa wymiary – lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, jednego z największych miast w Unii Europejskiej, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę. Gdzie w tym wszystkim CPK? Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących do portu i Warszawy z różnych kierunków. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do lotniska.

– zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekt CEF przyczyni się do usunięcia brakującego ogniwa na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami.

To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i że Bruksela patrzy na nią przychylnym okiem.

– powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała.

Inwestycja realizowana przez spółkę CPK to ważny element z punktu widzenia realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z Programem kolejowym CPK projekt stanowi odcinek szprychy numer 7 CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) –– Czechowice-Dziedzice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa.

Jest to pierwsza część projektu globalnego, który finalnie obejmie prace inwestycyjne na odcinku Chybie/Żory-granica państwa. Wartość projektu globalnego szacowana jest na około 300 mln EUR.

Trójstronną umowę dla projektu „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice – Ostrawa sieci kompleksowej TEN-T (etap I )” podpisali minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawiciele Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild – Prezes Zarządu oraz Piotr Malepszak Członek Zarządu.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zawarto prawie 60 umów o współpracy z dofinansowaniem ze środków CEF dla inwestycji rozwijających nie tylko infrastrukturę kolejową, ale także transport drogowy i lotniczy w Polsce. Od dziś do głównych beneficjentów unijnego dofinansowania pochodzącego z Instrumentu „Łącząc Europę” – GDDKiA, PAŻP i PKP PLK S.A. – dołącza CPK realizując projekt o strategicznym znaczeniu dla Śląska

– zaznaczyła p.o. dyrektor CUPT Joanna Lech.

To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Po pierwsze, nasza inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami, z którymi jako spółka blisko współpracujemy podczas przygotowań do transgranicznych projektów kolejowych Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga. Po drugie, nasza linia pozwoli na włączenie do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój

– podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild.

Instrument „Łącząc Europę”

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to instrument, który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci (TEN-T) w sektorach transportu, energii i telekomunikacji. Łączny budżet CEF w latach 2014-2020 to 30,6 mld EUR, z czego 24,2 mld zostało przeznaczone na transport. Środki te przeznaczone są na budowę systemu czystego, bezpiecznego, inteligentnego i zrównoważonego transportu, dlatego też większość dotacji przyznawanych jest na inwestycje kolejowe.

„Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stworzenia dokumentacji przygotowawczej dla budowy 30-kilometrowego transgranicznego odcinka linii kolejowej to kolejny krok by lepiej skomunikować Polskę z Czechami. To przykład tego, jak fundusze europejskie pomagają zacieśniać więzi między narodami i gospodarkami państw członkowskich Unii” – podkreślił Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 lipca 2020