Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powstał Dom Kultury w Buzowicach. Wszystko dzięki projektowi Domu Kultury w Niewiadomu [materiał partnera]

Facebook Twitter

W 2021 r Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zrealizował projekt „Niewiadom – tu (współ)tworzymy kulturę” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ - inicjatywy lokalne”.

Fot. DK Niewiadom

Cele projektu

Celem projektu było inicjowanie nowatorskich działań animacyjnych ukierunkowanych na bezpośrednią i  bliską współpracę domu kultury z mieszkańcami społeczności lokalnej, poprzez nawiązywanie z nimi stałych relacji oraz odkrywanie kulturalnych talentów mieszkańców dzielnicy, co miało zaowocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz niewiadomskiej społeczności lokalnej.

Działania

Fot. DK Niewiadom

Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu swoje działania skupił przede wszystkim na mieszkańcach Buzowic, gdyż dotychczas z tej części Niewiadomia graniczącej z Rydułtowami tylko niewielka część mieszkańców korzystała z oferty dk. Pracownicy domu kultury poprzez spotkania, warsztaty, spacery diagnostyczne i wywiady z mieszkańcami tzw. Niewiadomia Dolnego, nazywanego też Buzowicami (rejon ul. Niewiadomskiej) przygotowali diagnozę, która miała za zadanie poznać Ich potrzeby i oczekiwania, ale też zaangażować ich do wspólnych działań.

Realizacja projektu

Fot. DK Niewiadom

Realizacja projektu zaangażowała dużą grupę Buzowiczan i w konsekwencji doprowadziła do podjęcia przez nich działań mających na celu otwarcie filii Domu Kultury w Buzowicach.

Osiągnięte cele

Fot. DK Niewiadom

W 2022 r. Dom Kultury znalazł dogodną lokalizację dla planowanej działalności przy ul. Frontowej 5. Obecnie przygotowuje ofertę zajęć, warsztatów i kół zainteresowań. W planie są: zajęcia plastyczne, malarskie, rękodzielnicze, krawieckie, sportowe, taneczne, językowe itd. dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zapisy na zajęcia ruszą w marca, planowany start filii – kwiecień 2022 r.

Więcej zdjęć:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj