StartWiadomości

Praca i praktyki dla studentów w JSW

W ramach współpracy Spółka zapewni studentom możliwość odbycia praktyk robotniczych i studenckich. Ponadto ułatwi pozyskiwanie tematów do prac dyplomowych. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała także porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Porozumienie dotyczy uczniów, którzy są teraz w pierwszej klasie. Ostatecznie o liczbie przyjęć do pracy decydować będzie spółka.

– Podpisane dzisiaj porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną.  Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez pracowników żadna firma sobie nie poradzi. Dzisiejsze porozumienia to również dowód na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest otwarta na współpracę ze światem nauki, samorządami, uczelniami i szkołami – powiedział Daniel Ozon, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zostaw komentarz