Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Program Owca Plus będzie kontynuowany

Facebook Twitter

Przyjęto Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus. Program jest rozpisany do 2027 roku

Decyzję podjął zarząd województwa, zaś sam dokument w praktyce umożliwia kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej, realizowanej przez województwo od 2008 roku.

Dzięki tym działaniom udało się przywrócić na terenach górskich tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. Program wsparcia obejmuje również drobne inwestycje w remonty, budowę infrastruktury pasterskiej służącej bacom i juhasom w codziennej pracy.

Przykład może stanowić utworzony w 2017 roku Beskidzki Szlak Bacówek, w skład którego wchodzi 16 obiektów wyremontowanych lub wybudowanych w ramach programu i rozlokowanych na całym obszarze prowadzonego wypasu w Beskidach.

Obecnie w Beskidach w ramach programu wypasanych jest około 6 tysięcy owiec na powierzchni 550- 600 hektarów. Owce te pochodzą od około 85 hodowców, zaś w sezonie opiekuje się nimi 20 baców. Na Jurze Krakowsko Częstochowskiej wypasa się około 320 kóz i 150 owiec pochodzących od 17 hodowców, a powierzchnia wypasowa to około 100 ha.

Wojewódzki Program – Owca Plus będzie realizowany w formie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, związków i fundacji – których zadania statutowe będą zgodne z założeniami programu oraz jednostek posiadających osobowość prawną, które realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego.

Konkursy obejmować będą zadania z zakresu prowadzenia działań związanych z czynną ochroną przyrody.

Czytaj także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj