Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Przed wyjazdem na ferie za granicę pamiętaj, by załatwić sobie EKUZ

Facebook Twitter

Karta potwierdza prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii, na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.

Jeśli więc podczas wyjazdu na ferie np. do Austrii czy Włoch pacjent zachorował i musi skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, może udać się do lekarza lub placówki medycznej, która działa w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia i po okazaniu EKUZ będzie przyjęty. W minionym roku śląski oddział NFZ wydał w sumie prawie 430 tys. kart: najwięcej – aż 93,5 tys. – w lipcu, natomiast w styczniu ubiegłego roku – przed feriami zimowymi – ponad 25 tys. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest przez NFZ bezpłatnie. Dodajmy, że aby otrzymać taką kartę trzeba zgłosić się do delegatur NFZ w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie lub w Rybniku.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest przez NFZ bezpłatnie. Aby ją otrzymać, wystarczy w Funduszu okazać ważny dowód osobisty (uczniowie po 18 roku życia i studenci dodatkowo – legitymację) oraz złożyć wypełniony wniosek. Wnioski składane osobiście w Delegaturach (w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku), 14 Sekcjach Obsługi Ubezpieczonych i siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach realizowane są w dniu ich złożenia.

Jeśli pacjent nie ma czasu lub możliwości, aby złożyć wniosek osobiście, może też upoważnić do tego bliską osobę, złożyć wniosek listownie (przesyłając wniosek na adres: Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40–844 Katowice), pocztą elektroniczną (przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl lub – dla posiadających konto w serwisie ePUAP – za pomocą platformy ePUAP) lub faksem (przesyłając wypełniony wniosek na numer 32 735 15 71).

Ważne! Zasady przyjmowania pacjentów różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. W wielu krajach obowiązuje system współpłacenia przez pacjenta, a koszty tzw. wkładu własnego nie podlegają zwrotowi przez NFZ. Ponadto pacjent w pełni ponosi koszty m.in. międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski, a w wielu państwach UE/EFTA w pełni odpłatne jest także ratownictwo górskie. W związku z tym, zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj