Twórcze podróże- artystyczne przygody ze sztuką, prowadzi Barbara Budka. Podpowiada ona, jak wykonać przestrzenny portret z … papieru. (Papieroplastyka).

Potrzebne będą materiały:

– papiery białe i kolorowe o różnej grubości, strukturze i wielkości

– klej, taśmy klejące

– nożyczki

– pisaki, kredki, ołówki

Zapraszamy uczestników warsztatów do sfotografowania efektów swojej pracy i nadsyłania ich na adres: reklama.rck@gmail.com wraz ze zgodą na publikację. Przesłane prace będą prezentowane na Facebooku w formie e-galerii.

-zachęcają organizatorzy.

 Do każdej pracy proszę dołączyć podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udział w warsztatach artystycznych dla dzieci on-line organizowanych przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………

Oraz publikację pracy zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

………………………………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!