Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Pszów ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Facebook Twitter

Burzliwa dyskusja towarzyszyła uchwalaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pszowie. Część mieszkańców składała swoje uwagi, konieczne były aż cztery wyłożenia projektu.

Chodziło przede wszystkim o wprowadzenie do dokumentu obostrzeń, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Głównie dotyczy to terenów po byłej kopalni Anna:

Również dla tego terenu, gdzie jest zakaz przetwarzania odpadów. Wprowadziliśmy również obostrzenia emisyjne na tym terenie, czyli wszelkie jakiekolwiek instalacje, które się tam pojawią, muszą być w obiektach zamkniętych, a jakakolwiek emisja dla tych instalacji musi ograniczyć się do obiektu. Nie może wychodzić poza budynek. To są naprawdę bardzo mocne i ostre obostrzenia.

– wyjaśnia Piotr Kowol, zastępca burmistrza Pszowa. Jakie zapisy pojawiły się w planie, które dotyczą obszaru całego miasta?

Zakaz powstawania instalacji, czy przedsięwzięć zawsze potencjalnie wpływających na środowisko. Totalny zakaz. Ten związany z gospodarką odpadami. Ten katalog jest bardzo duży, to są duże przedsiębiorstwa, elektrownie, tego typu rzeczy, ale również wszelkie instalacje związane z gospodarowanie, przetwarzaniem są zawsze tymi instalacjami znacząco oddziałującymi na środowisko. Na terenie całego miasta obowiązuje zakaz, aby na przyszłość nie mogło się wydarzyć to, co jest w tej chwili.

Teren po byłej kopalni Anna jest prywatny, nie ma więc możliwości zorganizowania np. referendum na temat tego, w jaki sposób powinien on zostać zagospodarowany – a po ostatniej sesji chcieli tego niektórzy mieszkańcy. W starym planie z 2011 roku dopuszczona była działalność produkcyjna, bardzo szeroko pojmowana, ważne dla miasta było doprecyzowanie jej zakresu – dodaje Piotr Kowol – ten plan zakazuje gospodarki odpadami:

Jesteśmy w olbrzymimi napięciu, bo jest jeszcze jedna hałda, która do dzisiaj nie została otwarta. Ona się mieści pomiędzy terenem na ulicy Skwary a ulica Traugutta, tam też przedsiębiorca jest zainteresowany eksploatacją tych odpadów po kopalnianych. Po wejściu tego planu ten teren dla tego przedsiębiorcy według mnie traci znaczenie, bo jest dla tego terenu zakaz odzyskiwania odpadów. To jest też jedna z najważniejszych rzeczy na przyszłość dla miasta, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś otworzyłby eksploatację jeszcze tamtej hałdy.

Za nowym planem zagospodarowania przestrzennego głosowało 10 radnych, 1 był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Dokument zostanie teraz sprawdzony przez nadzór prawny wojewody. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, zostanie opublikowany w dzienniku uchwał i wejdzie w życie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj