Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Pszów: Pokopalniane tereny przekazane miastu

Facebook Twitter

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała miastu Pszów w formie darowizny m.in. grunty o powierzchni blisko 7,5 ha, 10 budynków, oraz siedemnaście budowli. Rada Miasta Pszów powoła specjalny zespół, który przygotuje plan wykorzystania otrzymanych nieruchomości i poszukiwać będzie dla nich inwestora.

Rodowód kopalni „Anna” sięga lat 30-tych XIX wieku. Część obiektów jest pod opieką Konserwatora Zabytków. Należy do nich budynek maszyn wyciągowych szybu „Chrobry 1”. To najcenniejszy z przekazanych gminie budynków.

W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli m.in. wiceprezesi zarządu SRK, Beata Barszczowska i Stanisław Konsek oraz burmistrz Pszowa, Czesław Krzystała.

Przekazanie gminie nieruchomości umożliwia ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z 2007 roku – powiedziała wiceprezes Beata Barszczowska. –  Spełniony został warunek, że mienie będzie wykorzystywane do celów publicznych. Ważne, że służyć będą rozwojowi gospodarczemu Pszowa. Deklaracja władz gminy, że będzie także eksponować dziedzictwo kulturowe górnictwa węgla kamiennego wpisuje się dodatkowo w publiczny cel darowizny.

Jako właściciel będziemy chcieli w możliwie krótkim terminie zagospodarować otrzymane tereny i obiekty po byłej kopalni „Anna” – powiedział burmistrz, Czesław Krzystała. – Przecież tereny tej kopalni znajdują się w centrum miasta, a jej obiekty od prawie 200 lat są swoistym wizerunkiem Pszowa. Teraz inicjatywa leży po stronie miasta. Dlatego Rada Miasta Pszów powoła specjalny zespół, który przygotuje plan wykorzystania otrzymanych nieruchomości i poszukiwać będzie dla nich inwestora.

Rodowód kopalni „Anna” sięga lat 30 XIX wieku. Przekazane gminie Pszów obiekty mają bogatą historię. Część z nich chroniona jest zapisami konserwatorskimi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy do nich budynek maszyn wyciągowych szybu „Chrobry 1”. To bodaj najcenniejszy z przekazanych gminie budynków, który zaprojektował Hans Poelzig. Także w innych obiektach przekazanych gminie widać podobne rozwiązania architektoniczne.

Ważne, że tego typu obiekty, o tak bogatej historii nie znikną z krajobrazu gminy – podkreślali przedstawiciele miasta Pszów i SRK.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj