Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Pszów: RIO przyjęło budżet miasta

Facebook Twitter

Pomimo wcześniejszych zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, udało się uchwalić budżet na 2019 rok w Pszowie.

Odwołanie złożone przez władze miasta zostało przyjęte:

Te zastrzeżenia polegały na tym, że wnosili, aby w budżecie znajdowały się zapisy dotyczące zwrotu nadpłat podatku od wyrobisk, z czym miasto się nie zgadza. Burmistrz złożył odwołanie do tej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Te odwołanie zostało przez regionalną izbę uwzględnione. Uchwaliliśmy budżet niewiele różniący się od projektu budżetu, nie było również czasu, żeby dokładnie ‚przemeblować’ ten budżet. Planujemy w marcu na większe ‚przemeblowanie’, również dlatego, że rada podjęła decyzję o przekształceniu Zakładu Komunalnego z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. I to znajdzie też odzwierciedlenie w nowym budżecie.

– tłumaczy Piotr Kowol, wiceburmistrz Pszowa. Budżet na 2019 rok opiewa na kwotę 53 milionów złotych. Jakie są najważniejsze zaplanowane wydatki na najbliższe miesiące?

Rozbudowa oczyszczalni, budowa kanalizacji na osiedlu Kościuszki i przyległych terenach. Później jeszcze w tym roku budowa kolejnej kanalizacji na łącznikach ulicy Niepodległości. W roku bieżącym budżet inwestycyjny jest to ponad 23% wydatkowanych planowanych z budżetu miasta. W skali powiatu jest to największa kwota. Może są to inwestycje, których nie widać, ale są to inwestycje bardzo kosztowne. Oczyszczalnia, kanalizacja to jest ponad 13 milionów złotych.

Pszów chce wystąpić do sądu, by ten w procesie cywilnym określił czy gmina powinna wypłacić Spółce Restrukturyzacji Kopalń nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych. A mowa o niemałej kwocie: 9-10 milionów złotych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2020