Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pszów: Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Facebook Twitter

Wnioski o przyjęcie wraz z załącznikami można składać w wybranym przedszkolu do 29 stycznia. Następnie dokumentację zweryfikuje komisja rekrutacyjna. 19 lutego przedstawione zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek. Następnie rodzice do 26 lutego muszą potwierdzić wybór danej jednostki. 5 marca zostaną podane do publicznej wiadomości ostateczne listy przyjętych do przedszkoli.

fot.pixabay.com

Przedszkole nr 1 (ul. Juranda 1)

Wykwalifikowana kadra wspiera wszechstronny rozwój dzieci zapewniając rodzinną atmosferę. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe np. z rytmiki i j. angielskiego. Dzieci uczestniczą w wycieczkach, festynach i uroczystościach. Biorą udział w zajęciach na lodowisku i boisku Orlik. W przedszkolu można skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy.

Przedszkole nr 2 im. Pszowskich Krasnali (os. J. Tytki 1)

W placówce dzieci uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach dostosowanych do ich wieku. Zajęcia prowadzone są m.in. metodą projektu, z nauką kodowania wprowadzającą dzieci w świat technologii cyfrowych, programowania, rozwijające kreatywność maluchów. Zajęcia dodatkowe z rytmiki, j. angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup porannych (6.00-17.00) i jedna popołudniowa (14.00-19.00).

Przedszkole nr 3 (ul. W. Andersa 16)

Przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo – dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości. Przedszkole promuje działania twórcze i przywiązanie do tradycji oraz kultury naszej małej ojczyzny.

Przedszkole jest czynne od 5.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonuje pięć grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole nr 4 (ul. O. Kolberga 27)

Placówka została w 2020 r. wyodrębniona z Przedszkola nr 3. Oddziały rozmieszczone są w dwóch budynkach w Krzyżkowicach: przy szkole oraz obok boiska sportowego. Dzieci pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowywane są do edukacji szkolnej. Organizowane są wycieczki, festyny i okolicznościowe wydarzenia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj