Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

PWSZ w Raciborzu: Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Facebook Twitter

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej na uruchomienie studiów 2. stopnia na jednym ze swoich najbardziej obleganych kierunków. W ubiegłym miesiącu podobna decyzja zapadła w sprawie kierunku Administracja o profilu praktycznym. Tam również możliwe są studia magisterskie.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy PWSZ w Raciborzu

 A pielęgniarstwo jest kierunkiem, który cieszy się dużą popularnością

– mówiła Radiu 90 Beata Fedyn, prorektor do spraw studentów PWSZ.

Beata Fedyn: Dużo chętnych było już w ubiegłym roku, myślę, że jest to związane również z tym, że poprawiły się warunki finansowe w związku z wykonywaniem tego zawodu. Dużo mamy chętnych. U nas poprawiały się warunki studiowania. Otworzyliśmy w marcu Monoprofilowe Centrum Symulacji, uczelnia intensywnie się rozwija, wzbogacamy bazę dydaktyczną, tworzymy nowe pracownie.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to pracownie, gdzie na specjalistycznych fantomach i symulatorach studenci kształcą swe umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w szpitalach.

Beata Fedyn, prorektor do spraw studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Pielęgniarstwo – kolejny kierunek magisterski w PWSZ w Raciborzu

Uruchomiona właśnie rekrutacja kierowana jest do wszystkich osób, które posiadają tytuł licencjata na kierunku pielęgniarstwo. Oferowane studia są bezpłatne. Kandydaci do studiowania kierunku pielęgniarstwo mają od dziś możliwość rozpoczęcia nauki na stopniu licencjata, a następnie kontynuowania studiów na kierunku magisterskim w ramach jednej uczelni, bez ponoszenia opłat za czesne.

Nowoczesna baza dydaktyczna

Studenci pielęgniarstwa 1. oraz 2. stopnia będą mieli możliwość korzystania z Centrum Symulacji Medycznej, które znajduje się na terenie kampusu uczelni. To ultranowoczesna baza dydaktyczna, przeznaczona do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo. W skład obiektu wchodzi 6 sal dydaktycznych, które są wyposażone w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Daje to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych.

O programie studiów

Program studiów umożliwi studentom bycie mobilnymi i przygotowanymi do działania na polu zawodowym oraz zwiększy pewność siebie i da siłę do podejmowania wyzwań stawianym przez współczesność. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej rożnego szczebla, również w obszarach związanych z zarządzaniem i działalnością marketingową, uwzględnioną w zapisach Nowe kompetencje pielęgniarek i położnych. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo daje również szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego i naukowego absolwentów, którzy przygotowani są do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj