Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Racibórz będzie bliżej współpracował z największą uczelnią w mieście

Facebook Twitter

W mijającym tygodniu prezydent Dariusz Polowy podpisał umowę o bliższej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Obie strony mówią o współpracy na wielu polach. Sformalizowaniu trwającej od lat współpracy towarzyszyło przekazanie książkomatu.

fot.raciborz.pl

Umowa przewiduje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy, a więc działania, które wpisują się w misję Uczelni.

– informuje miasto:

Chcemy wspierać studentów w ich wejściu na rynek pracy, w umowie zapisano: „Miasto umożliwi pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych, warsztatach organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także będzie oferować możliwości zatrudnienia w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu. Pracownicy Uczelni i studenci uczestniczący w takich programach muszą spełniać właściwe kryteria i poddać się wymogom proceduralnym w tym procesowi kwalifikacji prowadzonemu przez Uczelnię.

Sformalizowaniu trwającej od lat współpracy towarzyszyło przekazanie książkomatu, to urządzenie, które pozwala odebrać lub zwrócić księgozbiór (także) poza godzinami pracy Biblioteki. Aby odebrać w bezpieczny sposób książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie za pomocą katalogu on-line Integro, logując się poprzez konto biblioteczne i wybrać opcję odbioru w książkomacie. Po dostarczeniu książek przez bibliotekarza do książkomatu czytelnik otrzyma powiadomienie o czekającej na niego pozycji. Zaletą takiego wypożyczania jest dogodny czas na odbiór książek oraz ich… zwrot, który również odbywa się z pomocą maszyny.

Książkomat w PWSZ w Raciborzu/ fot.raciborz.pl

Współpraca z Miastem jest dla nas bardzo ważna. Uczelnia nie funkcjonuje w próżni, tylko w określonym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Otoczenie to z jednej strony legitymizuje działanie Uczelni, stwarzając przestrzeń do wykorzystania szans, a z drugiej strony jest stałym wyzwaniem poprzez swoją zmienność. Działając wspólnie, łatwiej dostrzec kierunki potencjalnych zmian i odpowiadać na ich dynamikę, a także zapobiegać prognozowanym ryzykom

– mówi rektor PWSZ w Raciborzu Paweł Strózik.

Warto podkreślić, że umowa łączy się z finiszującą strategią miasta. Współpraca między Raciborzem i Uczelnią, która jest dla nas istotnym elementem naszych zasobów. Warto oprzeć się na wspólnej wieloletniej historii, ponieważ Uczelnia jest mocno osadzona w miejskich realiach. Wielu absolwentów PWSZ w Raciborzu funkcjonuje z powodzeniem na lokalnym rynku pracy

– powiedział prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik oraz prezydent Raciborza Dariusz Polowy/ fot.raciborz.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj