Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rada Miasta Rybnika apeluje o podjęcie pilnych działań zmierzających do ratowania szpitala

Facebook Twitter

Rada Miasta Rybnika zaapelowała na dzisiejszej (22.04.) sesji do Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Zdjęcie przesłane przez słuchacza

Apel radnych to pokłosie wydarzeń z ostatnich tygodni. Przypomnijmy, 45 lekarzy specjalistów zapowiedziało odejście ze szpitala, po tym, jak dyrekcja placówki zmieniła im warunki pracy i płacy. Ich brak jak mówią medycy, może doprowadzić do ograniczenia działalności niektórych oddziałów i zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu.

Radni w apelu piszą, że takie działania dyrekcji nie tylko budzą zaniepokojenie i zdziwienie, ale wręcz wywołują kategoryczny sprzeciw. Brak realnych działań ze strony organu prowadzącego, jakim jest Marszałek Województwa Śląskiego, sprawia że sytuacja szpitala ulega ciągłemu pogorszeniu.

Radni apelują także o ujawnienie planu naprawczego szpitala, który już w styczniu został złożony przez dyrekcję w Urzędzie Marszałkowskim. Jak piszą w apelu, tak długi brak ujawnienia skali zmian w rybnickim szpitalu rodzi poważne obawy co do faktycznych intencji dyrekcji i organu prowadzącego, a także stwarza realne zagrożenia ograniczenia zakresu świadczenia pomocy medycznej dla mieszkańców ziemi rybnickiej.

Treść apelu:

Uzasadnienie

Primium nonnocere

Rolą samorządu jest szeroko pojęta ochrona interesu publicznego jego mieszkańców. W tym szczególnym przypadku, interes publiczny podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rybnika oraz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kierując ten apel do Marszałka Województwa Śląskiego, wyrażamy głęboką nadzieję, że nasze zaniepokojenie sytuacją szpitala nie pozostanie bez właściwej reakcji ze strony właściciela oraz nadzorcy kluczowych decyzji w aspekcie zarządzania szpitalem.

Świat zmaga się z pandemią, a największym wyzwaniem dla nas wszystkich jest utrzymanie w sprawności systemu opieki zdrowotnej, który działa przede wszystkim dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i odwadze lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w rybnickim szpitalu, stwarzają zagrożenie dla jego funkcjonowania, a tym samym w sposób drastyczny zmniejszają bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Miasta Rybnika oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczególnie dzisiaj potrzebny jest dostęp do publicznej, fachowej oraz wielospecjalistycznej pomocy medycznej. Z niepokojem patrzymy na decyzje podejmowane przez nową dyrektor szpitala w Rybniku, która została mianowana przez Marszałka Województwa Śląskiego.

To Marszałek jako organ prowadzący bierze pełną odpowiedzialność publiczną za zdrowie i życie mieszkańców aglomeracji rybnickiej. Działania polegające na wypowiedzeniu umów lekarzom oraz rezydentom, a także możliwym ograniczeniu działalności części oddziałów niepokoją, szczególnie wobec codziennych informacji o niewydolności polskiej służby zdrowia w walce z pandemią oraz leczeniu schorzeń. Wspomniane działania nie tylko budzą nasze zaniepokojenie i zdziwienie, ale wręcz wywołują kategoryczny sprzeciw! Brak realnych działań ze strony organu prowadzącego sprawia, że sytuacja szpitala ulega ciągłemu pogorszeniu. Pani dyrektor wielokrotnie i publicznie potwierdzała, że wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania szpitala zapadają za zgodą i pełną wiedzą władz województwa. Do tej pory ani Rada Społeczna szpitala, ani personel medyczny i opinia publiczna nie poznali szczegółów przygotowanego Planu Naprawczego złożonego do zatwierdzenia przez Marszałka w styczniu br. Tak długi brak ujawnienia skali zmian w rybnickim szpitalu rodzi poważne obawy co do faktycznych intencji dyrekcji i organu prowadzącego, a także stwarza realne zagrożenia ograniczenia zakresu świadczenia pomocy medycznej dla mieszkańców ziemi rybnickiej.

W związku z powyższym, apelujemy o ujawnienie zapisów Planu, żeby opinia publiczna mogła poznać zakres i charakter zmian. Zwracamy uwagę na fakt, że istotą działania szpitali jest sprawowanie opieki nad wymagającymi pomocy pacjentami przez lekarzy oraz personel medyczny. Dlatego też występujemy z apelem o zaprzestanie działań, które destabilizują działalność WSS nr 3 w Rybniku oraz domagamy się w imieniu mieszkańców i w kontekście ważnego interesu publicznego przedstawienia sposobu wyjścia z kryzysowej sytuacji w duchu dialogu społecznego.

Wykonując mandaty radnych Rady Miasta Rybnika otrzymane od naszych mieszkańców nie możemy pozostać obojętni wobec sytuacji, która niesie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Wykazując się troską o zdrowie i życie naszych mieszkańców, kierujemy ten apel do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów z terenu województwa śląskiego oraz samorządów tworzących Subregion Zachodni Województwa Śląskiego.

Uchwałę przekazujemy władzom powiatu rybnickiego oraz wszystkim gminom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z prośbą o podjęcie podobnych apeli.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 9 maja 2021