Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Radlin II: Powstaje koncepcja gospodarowania wodami opadowymi

Facebook Twitter

Do jesieni ma być gotowa koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie Radlina II. To pierwsza taka dzielnica Wodzisławia, dla której przygotowana zostanie dokumentacja. Specjaliści zinwentaryzują Leśnicę, jej dopływy, wszystkie przepusty, rury i mostki.

Jak słyszymy w Urzędzie Miasta to ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców jeśli chodzi o zalewanie Radlina II po mocnych deszczach. Mówimy o tym w Radiu 90 od lat.

Mieczysław Kieca prezydent Wodzisławia liczy, że koncepcja będzie też podstawą do szukania środków w budżecie miasta czy w funduszach unijnych. Koncepcja zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie przygotowana dla całej dzielnicy Radlin II, począwszy od ulicy Rybnickiej, skończywszy na Radlinie Górnym.

Przygotowana przez firmę analiza będzie zawierać m.in. charakterystykę zlewni Leśnicy na terenie Radlina II, obejmującą warunki hydrograficzne i hydrologiczne, inwentaryzację geodezyjną koryta cieku, rowów, urządzeń melioracji, przekroczeń i innych istotnych dla gospodarki wodnej obiektów w obrębie zlewni, ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry i jego skutki dla wodzisławskiej dzielnicy, analizę istniejącego zagrożenia powodziowego dla dzielnicy, wskazanie lokalizacji i możliwych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo powodziowe oraz retencję zlewni, jak i wytyczne do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie spływu wód opadowych.

Za kilka miesięcy eksperci zinwentaryzują Leśnicę:

Dzięki temu już w przyszłym roku i w latach następnych będziemy mogli szukać środków w naszym budżecie, ale także aplikować o środki unijne. A to jest właśnie ten moment, w którym Unia Europejska daje środki właśnie na rozwiązania związane z regulacją rzek, bezpieczeństwem i melioracją

– zapowiada prezydent miasta.

Wykonawca ma być gotowy z koncepcją gospodarowania wodami opadowymi na terenie Radlina II do końca listopada br. To pierwsza wodzisławska dzielnica, która będzie miała takie opracowanie.

Tu zaczynamy, bo tu w tym temacie problemów jest najwięcej. Ale po nim będę przekonywał Radę Miejską do Zawady, Wilchw i innych dzielnic naszego miasta, gdzie trzeba uregulować gospodarkę wodną. Następnie będę proponował, by, współpracując z innymi gminami, spróbować podejść do kwestii gospodarki wodnej na terenie całego naszego powiatu

– zaznacza Mieczysław Kieca.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj