Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Radlin: Ulica Rogozina pozostaje

Facebook Twitter

Wyrok na razie jest nieprawomocny. Radlin otrzymał odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego, zmieniające ul. Rogozina na ul. Popiełuszki.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Miasta, uznał, że skarga była uzasadniona i uchylił zarządzenie Wojewody. Stwierdził również że Wojewoda nie wykazał swojego uprawnienia do ingerencji, dlatego, że nie wykazał, że zmieniany patron jest postacią symbolizującą komunizm. Miasto wykazało przed Sądem, że nie udało się potwierdzić, by major Rogozin brał udział w zbrodniczej działalności skierowanej przeciwko ludności cywilnej. Przytoczono również publikacje dotyczące roku 1945 w Radlinie i wydarzeń związanych z zakończeniem II wojny światowej.

„Aby daną osobę uznać za symbolizującą określony system polityczny – czytamy w uzasadnieniu – musi zostać niewątpliwie wykazane, że jej symboliczny charakter znajduje odzwierciedlenie w odbiorze społecznym (…) Taką osobą jest np. Józef Stalin, Włodzimierz Lenin, Bolesław Bierut czy Władysław Gomułka. Wtedy tylko, gdy taka osoba jest czytelna i rozpoznawalna, można przyjąć, że stanowi ona „znak” danej idei, czy systemu” .

Wątek jednoznacznej czytelności danego symbolu pojawia się w uzasadnieniu kilkakrotnie, podkreślając, że tak długo jak dana nazwa nie jest jednoznacznie kojarzona z totalitaryzmem, tak długo nie można ingerować w prawo samorządu do nadawania nazw własnym ulicom czy placom:

„Dopóki nazwisko, wydarzenie lub data nie stanowi powszechnie rozpoznawalnego przez mieszkańców miasta (…) symbolu komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, dopóty nie może być mowy o tym, by uznać za uzasadnioną ingerencję organu nadzoru w sferę chronionej konstytucyjnie samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu (…)”

Sąd wskazał jednoznacznie jakie osoby, związane z danym systemem są współcześnie jego symbolami:

„Postaciami symbolicznymi dla komunizmu są jego współtwórcy lub prominentni działacze, bowiem ich rola w tworzeniu i utrzymywaniu systemu komunistycznego jest oczywista i znana powszechnie. Nie symbolizują natomiast komunizmu osoby wprawdzie związane z tym systemem, które jednak współcześnie nie są rozpoznawalne w tym charakterze w kręgach społecznych szerszych niż znawcy historii. Propagowanie danej idei lub systemu politycznego poprzez używanie symboli może mieć miejsce tylko wtedy, gdy znaczenie jest jasne i czytelne dla opinii społecznej.”

Wyrok musi się uprawomocnić. Do tego czasu nie powinno się dokonywać jakichkolwiek zmian w dokumentach. Część z mieszkańców ul. Rogozina otrzymało w międzyczasie korespondencję z Ksiąg Wieczystych, która mówi o zmianie nazwy ulicy (z Rogozina na Popiełuszki). To formalność, do której zobowiązane są Wydziały Ksiąg Wieczystych. Stan na ten moment jest jednak taki, że zmiana ta została uchylona. Musi jednak się uprawomocnić.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 19 maja 2022