Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Radni powiatu cieszyńskiego jednogłośnie za budżetem na 2023 rok

Facebook Twitter

Zagłosowało 27 radnych, dwóch było nieobecnych. Po stronie prognozowanych dochodów jest 285 mln zł a planowanych wydatków 299 mln zł.

Obrady Rady Powiatu Cieszyńskiego/ fot.powiat.cieszyn.pl

Jeśli chodzi o inwestycje to planuje się rozbudowę ulic Katowickiej i Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem w Pogwizdowie, przebudowę dwóch obiektów mostowych w Kończycach Małych, dokończenie most w Drogomyślu i rozbudowy drogi w Górkach Małych. Zmodernizowane zostaną także obiekty pomocy społecznej. Planowana jest także rewitalizacja zabytkowego spichlerza przy Dworze Kossaków. Kontynuowana będzie budowa nowej siedziby Straży Pożarnej i rozbudowana zostanie siedziba Cieszyńskiego Pogłowia Ratunkowego.

Oto szczegóły:

Nowy budżet wykazuje deficyt w wysokości 13,8 mln zł, który ma pokrycie w planowanych wolnych środkach i pozostaną po rozliczeniu 2022 r. oraz w kredytach (4 mln zł).

Główne źródła dochodów stanowią: – subwencja oświatowa: 104,9 mln zł (2022 r. 86,7 mln zł) oraz udział w podatku dochodowym osób fizycznych: 43 mln zł (2022 r. 45,6 mln zł).

W zakresie dochodów własnych zwracają uwagę utrzymujące się na wysokim poziomie:

 • 4 mln zł podatek dochodowy od osób prawnych,
 • 2,6 mln zł opłaty komunikacyjne,
 • 1,7 mln zł opłata geodezyjna,
 • 16,2 mln zł dochody Domów Pomocy Społecznej, które jednak w całości są dedykowane bieżącemu utrzymaniu tych jednostek.

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 • drogi powiatowe

a) „Rozbudowa odcinka dróg powiatowych ul. Katowickiej i ul. Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości pogwizdów – plan łączny 13,8 mln zł, z czego 5,3 mln zł sfinansuje Powiat, 6,7 mln zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 1,6 mln zł – pomoc finansowa Gminy Hażlach,

b) „Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w Kończycach Małych – plan łączny 9 mln zł, finansowanie RSO, Polski Ład 2,5 mln zł, Powiat 2 mln zł,

c) dokończenie 2 zadań „Most w Drogomyślu” i „Rozbudowa drogi w Górkach Małych” – łącznie 9,6 mln zł,

 • pomoc społeczna

d) 7,3 mln zł modernizacja obiektów pomocy społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, DPS Skoczów i DPS Pogórze – dofinansowanie NFOŚiGW 3,6 mln zł, w tym wydatki niewygasające 3,7 mln zł,

 • inne

e) 7 mln zł – Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „U Kossaków” w Górkach Wielkich – dofinansowanie z Polskiego Ładu 6,3 mln zł,

f) 4,4 mln zł – kontynuacja budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

g) 4 mln zł – rozbudowa siedziby Cieszyńskiego Pogłowia Ratunkowego, dofinansowana w 50% z Samorządu Województwa Śląskiego.

Zaplanowano 6,8 mln zł na nakładki na drogach powiatowych (w 2022 r. 4,7 mln zł).

Na dofinansowanie inwestycji (zadań majątkowych) zaplanowano dofinasowania zewnętrzne na łączną kwotę 41 mln zł według źródeł:

 • dotacje i środki z budżetu Państwa (np. RFRD) – 20.018.632 zł,
 • środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu 14.304.000 zł,
 • pomoc finansowa Gmin – 3.047.435 zł,
 • dotacja NFOŚiGW – 3.624.124 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące dla wszystkich 29 jednostek organizacyjnych Powiatu oszczędnie, ale wystarczająco dla prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy.

W wydatkach płacowych zabezpieczono środki finansowe na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (w okresie I-VI 3.490 zł i VII-XII – 3.600 zł) w łącznej wysokości 4,3 mln zł oraz zabezpieczono środki w rezerwie na wynagrodzenia w wysokości 4 mln zł na podwyżki płac średnio500-600 zł na etat.

Zarezerwowano 310 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

Wydatki na główne działy budżetowe stanowią:

 • oświata: 103,4 mln zł,
 • drogi powiatowe 68,7 mln zł,
 • pomoc społeczna 53 mln zł,
 • administracja 20 mln zł.

Przewidywanie zadłużenie budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 3,2 mln zł, natomiast na koniec 2023 r. planowane zadłużenie ma wynieść 6 mln zł.

W uchwalonym budżecie planuje się zaciągnięcie dwóch kredytów na kwotę 4 mln zł. Koszt obsługi długu zaplanowano w wysokości 1,4 mln zł, w roku 2022 koszt obsługi długu wyniósł 2,8 mln zł.

Zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 7,9 mln zł, w tym. m.in.:

 • 4 mln zł: na wynagrodzenia (podwyżki),
 • 1,5 mln zł: inwestycyjna,
 • 1 mln zł: ogólna,
 • 0,9 mln zł: oświatowa,
 • 0,5 mln zł: zarządzanie kryzysowe.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2023