StartWiadomości Wiadomości dnia

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zerwał umowę z firmą Dragados budującą zbiornik Racibórz Dolny

Zgodnie z kontraktem zbiornik powinien być gotowy za dwa lata, dokładnie w listopadzie 2018 roku. Już dziś wiadomo, że to nierealny termin. Nie potrafiliśmy z tą firmą współpracować – przyznaje w rozmowie z Arkadiuszem Żabką Linda Hofman rzecznik prasowy gliwickiego oddziału RZGW:

Firma Dragados była obecna na placu budowy od lipca 2013 roku. Urzędnicy przyznają, że na początku inwestycji realizacja nie była łatwa:

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny nie jest zagrożona – podkreśla Linda Hofman rzecznik prasowy gliwickiego oddziału RZGW:

Nowego wykonawcę zbiornika Racibórz Dolny powinniśmy poznać w ciągu najbliższych miesięcy. Inwestycja ma zabezpieczać ponad 2,5 mln osób przed ewentualną powodzią.

Oświadczenie o powiadomieniu o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Zbiornika Racibórz Dolny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pełniący w imieniu Skarbu Państwa rolę Inwestora dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” informuje, że dn. 14.10.2016 r. jako Zamawiający powiadomił o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy nr ORFPP A1-1 zawartej w dniu 18 czerwca 2013 r. z DRAGADOS S.A.

Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Kontraktu przez Wykonawcę w założonym terminie i akceptowalnych kosztach, brakiem możliwości efektywnej współpracy z Wykonawcą, przebiegającej z dochowaniem należytej staranności, poszanowaniem przepisów prawa powszechnego, wzajemnych zobowiązań oraz zasad właściwej współpracy przy realizacji Inwestycji przez Wykonawcę.

Powyższe okazało się konieczne, również dlatego, że pomimo wyczerpania przez Zamawiającego katalogu działań naprawczych, mających na celu wsparcie Wykonawcy w ukończeniu Kontraktu (w toku realizacji inwestycji napotkano obiektywne przeszkody), DRAGADOS S.A. swoją postawą jednoznacznie wskazał na brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywiązania się z realizacji Kontraktu.

Jednocześnie RZGW w Gliwicach informuje, że przyszłość inwestycji nie jest zagrożona. Wdrażane są działania, mające na celu zabezpieczenie placu budowy oraz czynione są procedury wyboru nowego Wykonawcy.

RZGW informuje zarazem, iż interes Skarbu Państwa jest należycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji właściwego wykonania umowy.

Zostaw komentarz