Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rejestracja znaku towarowego, czyli zabezpiecz się przed kradzieżą marki [materiał partnera]

Facebook Twitter

Jedną z najlepszych metod zabezpieczenia się przed nieuczciwą konkurencją jest rejestracja firmowych nazw i oznaczeń. To jednocześnie jedyny sposób na ochronę przed ich kradzieżą. Budowana latami marka, która pozwala nam czerpać korzyści finansowe i marketingowe, może w każdej chwili zostać zarejestrowana przez kogoś innego.

Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze argumenty, które przemawiają za zgłoszeniem znaku do Urzędu Patentowego.

Konkurencja nie śpi, czyli ochrona marki przed kradzieżą

Rejestracja znaku towarowego daje wiele korzyści, choć najważniejszą wśród nich jest bez wątpienia ochrona prawna. Niestety przejawy nieuczciwej konkurencji są powszechnym zjawiskiem, co widzimy głównie w Internecie.

Stosowanie cudzych oznaczeń oraz wykorzystywanie pomysłów innych firm, a nawet podszywanie się pod inne marki, to dość częste praktyki. Wszystkie te działania, łącznie z reklamowaniem się w podobny sposób na Google Ads czy Facebooku, są bezprawne. Chodzi tutaj o takie oznaczenia, nazwy, logotypy, kolorystykę, czy hasła reklamowe, które są jedynie podobne, a nie identyczne z naszymi. Jedynym warunkiem wysunięcia roszczeń wobec konkurencji stosującej podobne oznaczenia lub nazwy jest to, aby oryginał i potencjalny plagiat odnosiły się do tej samej branży.

Rejestracja to jedyny, skuteczny sposób

Mimo to uznaje się je za świadome wprowadzenie klientów w błąd dopiero wtedy, gdy marka jest zarejestrowana. Jeśli posiadamy świadectwo ochronne z Urzędu Patentowego RP, możemy wezwać konkurencję do zaprzestania takich działań. Co więcej, nie wymaga to wchodzenia na drogę sądową, dlatego problem rozwiążemy również w sposób polubowny. Dodatkowo możemy wymagać od nieuczciwej konkurencji wypłaty odszkodowania, zaprzestania dalszych naruszeń i wydania bezprawnie uzyskanych korzyści.

Poza tym warto wiedzieć, że w przypadku rejestracji znaczenie ma zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego nasza latami budowana marka może zostać zarejestrowana przez kogoś innego. A to wiąże się oczywiście ze stratami finansowymi i wizerunkowymi, ponieważ po wszczęciu postępowania sądowego w tej sprawie nie można używać marki będącej przedmiotem procesu (aż do jego zakończenia).

Znak towarowy staje się częścią majątku firmy

Kolejną korzyścią jest fakt, iż zarejestrowany znak towarowy pozwala czerpać korzyści finansowe. Po rejestracji można go sprzedać, udzielać licencji na jego używanie, a także zabezpieczyć nim kredyt w banku. Inna opcja to zezwalanie pozostałym przedsiębiorcom na korzystanie z oznaczenia w ramach franczyzy. Zarejestrowany znak będzie również składnikiem majątku firmy, co zapewnia korzyści z amortyzacji.

Nie można zapominać także o możliwości używania prestiżowego symbolu „R” obok nazwy lub logo, co zwiększa wartość oraz zaufanie do marki w oczach klientów. Przykładowo, z R-ki korzystają takie marki jak McDonald’s czy Nike, a więc światowi giganci, którzy również zabezpieczyli swoje prawa do używanych nazw i symboli.

Chcesz zabezpieczyć swoje prawa do marki?

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia w rejestracji znaku towarowego, którą oferuje Kancelaria prawna RPMS: https://rpms.pl/rejestracja-znakow-towarowych/ 

RPMS wykonuje pełną weryfikację praw do marki, bada jej czystość ochronną i na tej podstawie przeprowadza klienta przez cały proces rejestracji. Zajmuje się m.in. złożeniem wniosku i uzyskaniem świadectwa ochronnego w Polsce i Europie, ale nie tylko. Oferuje też bieżący monitoring marki klienta oraz naruszania jego dóbr osobistych przez konkurencję i skutecznie zapobiega tego typu działaniom.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj