Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rewitalizacja dawnego hotelu robotniczego w Czerwionce-Leszczynach

Facebook Twitter

Do tej pory był wątpliwą wizytówką miasta, teraz ma się to zmienić. Dawny hotel robotniczy przy ul. Młyńskiej przechodzi gruntowny remont. W budynku powstają nowe mieszkania dla potrzebujących wsparcia oraz Centrum Usług Społecznych. Nie zabraknie placu zabaw, siłowni oraz boiska.

fot. czerwionka-leszczyny.pl

Realizację zadania wspierają fundusze unijne, w kwocie blisko 4 mln zł. Dzięki temu powstanie 51 mieszkań socjalnych, w tym 10 chronionych. W budynku powstaną także pomieszczenia biurowe.

Prowadzone prace będą obejmować:

  • przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch segmentów budynku hotelowego oraz budynku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszczenia biurowe i usługowe CUS (w tym: instalacja: c.o., wod-kan. i elektryczna),
  • termomodernizację obiektu w części objętej projektem,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części objętej projektem,
  • zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki plażowej,
  • wykonanie dróg manewrowych, drogi pożarowej,
  • wykonanie dwóch parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm (łącznie 62 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) – łączna powierzchnia parkingów wynosi 812,70 m2.

Łączna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wynosi 13 622,93 m2 .

Celem realizowanego projektu jest przede wszystkim poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, nie sprowadza się on jednak tylko do walki z niedoborem lokali socjalnych.

Wykorzystanie istniejącego już budynku na ten cel pozwoli na efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, a jednocześnie podniesienie kwalifikacji społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej infrastruktury.

Oddanie w użytkowanie nowych mieszkań ma prowadzić do ożywienia gospodarczo-społecznego obszaru rewitalizowanego, możliwe będzie również stworzenie atrakcyjnej oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Wśród długofalowych efektów projektu wymienić należy także podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także podniesienie ich samooceny.

„Stawiamy na wprowadzenie różnego rodzaju zajęć, których celem będzie poprawa funkcjonowania przyszłych mieszkańców budynku w społeczności lokalnej. Bardzo ważna jest dla nas integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Należy pamiętać, że te osoby wejdą w nowe środowisko, liczymy, że otrzymają najlepsze wzorce od mieszkańców, którzy w tej chwili zamieszkują tę część dzielnicy. Będziemy także pracować nad poprawą umiejętności społecznych osób korzystających z nowo utworzonej infrastruktury”– mówi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek.

Dzięki zajęciom z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat poruszania się na rynku pracy. Zaplanowano także różne formy działań, adresowane do najmłodszych mieszkańców. Wszystkie te zabiegi służyć będą ekonomicznemu i społecznemu usamodzielnieniu się osób objętych wsparciem.

Zakończenie zadania zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj