Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rezerwat przyrody Segiet prawie cztery razy większy

Facebook Twitter

Rezerwat przyrody Segiet leży na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Powiększył swoją powierzchnię, na wniosek leśników z 24,54 ha do 92,29 ha.

Oprócz ochrony i zachowania walorów przyrodniczych, drugim ważnym celem rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych. Na terenie rezerwatu można odnaleźć wiele śladów długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, dawne wyrobiska górnicze rudy żelaza, galmanu, galeny i srebra pozyskiwanych metodą odkrywkową.

– mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica:

Liczne zapadliska, wykroty, głębokie leje (warpie), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe tworzą szczególny, unikatowy krajobraz.

Rezerwat przyrody Segiet został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa 27 kwietnia 1953 roku. Rezerwat objęty jest ochroną czynną. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i sosny.

Pierwsze działania dążące do objęcia ochroną tego terenu rozpoczęły się już na początku XX w.,  jednak okres I wojny światowej przerwał te starania. Także okres II wojny światowej i pierwsze lata powojenne nie sprzyjały temu pomysłowi. Dziś po prawie 70ciu latach od utworzenia rezerwatu, śląscy leśnicy z dumą powiększają go prawie czterokrotnie!

– podkreśla dyrektor RDLP w Katowicach Damian Sieber.

Rezerwat przyrody Segiet

Rezerwat charakteryzuje dobrze zachowany ponad 150 letni drzewostan bukowy, w którym drzewa osiągają wysokość niemal 40 m. Wśród roślinności rezerwatu można rozróżnić trzy zespoły leśne: kwaśną buczynę niżową, ciepłolubną buczynę storczykową oraz żyzną buczynę karpacką.

Rezerwat przyrody Segiet

Wśród szaty roślinnej rezerwatu zinwentaryzowano około 125 gatunków roślin naczyniowych i 40 mszaków. Szczególnie cenne są występujące i objęte ochroną ścisłą gatunki tj.: lilia złotogłów oraz buławnik mieczolistny. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest jeden z najrzadszych polskich storczyków – obuwik pospolity. Występuje także wiele cennych gatunków owadów, ptaków, ssaków, gadów oraz płazów.

Na szczególną uwagę zasługują jednak nieczynne wyrobiska, znajdujące się pod rezerwatem w których zlokalizowane jest największe śląskie zimowisko nietoperzy. Gatunki jakie można wyróżnić to m.in. nocek duży, gacek brunatny, nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Natterera, nocek orzęsiony, mroczek późny, gacek szary i nocek Bechsteina. W celu ochrony tych gatunków te podziemne labirynty zostały włączone do sieci Natura 2000 jako Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

Rezerwat przyrody Segiet powiększony został na wniosek leśników Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Segiet” do 92,29 ha powiększona została także powierzchnia otuliny do 142,14 ha.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 czerwca 2023