StartWiadomości Wiadomości dnia

Rośnie liczna górników zdecydowanych na zmianę zakładu pracy

W tym samym czasie 140 osób zadeklarowało również chęć skorzystania z pakietu osłonowego: 10 pracowników chce skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych a 134 chce przejść na urlop górniczy. Przypomnijmy, w najbliższym czasie 40 osób z Krupińskiego zostanie przeniesionych na kopalnie Budryk i Pniówek.

To inżynierowie, technicy oraz grupa elektryków. Dodajmy, że pracownicy Krupińskiego nie będą przenoszeni na kopalnię Knurów-Szczygłowice ze względu na toczący się tam aktualnie proces standaryzacji płac.

Po przejściu do innej kopalni JSW pracownicy Krupińskiego zachowają wynagrodzenie na porównywalnym poziomie, będą mogli bez żadnych przeszkód korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz być członkami Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Jednym z podstawowych kryteriów decydującym o nowym miejscu pracy będzie zachowanie obecnego składu brygad, a także w miarę możliwości miejsce zamieszkania oraz zadeklarowana przez pracownika chęć podjęcia pracy w wybranej kopalni. Co ważne, nikt nie dostanie nowej umowy o pracę, a jedynie aneks zmieniający miejsce pracy, który zostanie zawarty w drodze porozumienia stron.

Zostaw komentarz