Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raciborzu

Facebook Twitter

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Adamczyka 10, w dzielnicy Płonia. "Tam też będzie nowy punkt"- zapowiada prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

www.facebook.com/MiastoRaciborz

Przedsiębiorstwo ma swoje zadania, także inne niż prowadzenie PSZOKA, teraz PSZOK jest prowadzony na rzecz firmy Empol, w konsorcjum. Ale to jest bardzo ważne, aby gmina miała kontrole nad tymi kluczowymi elementami zagospodarowania odpadów komunalnych, po to aby nie wpaść w pułapkę jakiegoś monopolisty, który mógłby później narzucać warunki.

Inwestycja będzie dwuetapowa, koszt to około 3,5 miliona złotych, milion to wysokość uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Tzw. PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Milion złotych z Unii

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzyma milion złotych (1 006 813,38 zł tys. zł) unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega w pierwszym etapie na budowie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w pierwszym etapie inwestycji:
– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym;
– montaż wagi samochodowej;
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji;
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej;
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady,
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady;
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wniosek o dofinansowanie do II etapu inwestycji w wysokości blisko 1 miliona 300 tys. zł został złożony z końcem czerwca. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to styczeń przyszłego roku.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych (3.422.125,77 zł ). Z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą: 2.766.216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych( w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie II etapu) wyniosą: 2.264.936,90 zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj