Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza dodatkowy nabór do cieszyńskich przedszkoli

Facebook Twitter

Rusza dziś (2.06.) i potrwa dwa tygodnie (do 16.06.). Cieszyn prowadzi dodatkową rekrutację do przedszkoli. Po opublikowaniu list kandydatów do placówek okazało, że w wielu są jeszcze wolne miejsca we wszystkich grupach wiekowych.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzona od 2 do 16 czerwca 2015 r. Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone w grupach wiekowych przez następujące przedszkola:

  • dla 5 latków w P1, P2, P8, P16, P20 i SP6
  • dla 4 latków w P1, P8, P17, P20 i SP6
  • dla 3 latków w P1, P4, P8, P16, P17, P20 i SP6
  • do oddziałów integracyjnych P2.

Po 16 czerwca żadne zgłoszenie w naborze uzupełniającym nie będzie rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 19 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w poszczególnych przedszkolach.

Ważne: Dyrektor przedszkola przeprowadzi formalne sprawdzenie złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 29 czerwca w poszczególnych przedszkolach.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj