Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór do przedszkoli w Rybniku

Facebook Twitter

We wtorek (26.05.) uruchomiona zostanie platforma rekrutacyjna, będzie dostępna do 4 czerwca. W rybnickich przedszkolach jest 5000 miejsc.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają w nim zagwarantowane miejsce i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji. W rybnickich przedszkolach jest 5000 miejsc, przy czym ok 70% tych miejsc będzie zajętych przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Rodzice chcący zapisać, po raz pierwszy dziecko do przedszkola, będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

• Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
• Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
• Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
• Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).
• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
• Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:
– kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
– kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym.
– kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
– kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
– kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata
– kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 lipca 2021