Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór do przedszkoli w Rybniku

Facebook Twitter

Rekrutacja rozpocznie się dziś (10.03.) o godzinie 8.00 i dotyczy dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do przedszkola, nabór potrwa do 25 marca do godziny 15.00. Tradycyjnie już będzie on przeprowadzany elektronicznie za pomocą strony: ww.rybnik.przedszkola.vnabor.pl.

Rodzice, chcący zapisać dziecko do przedszkola, będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru. Lista przyjętych ogłoszona zostanie 22 kwietnia.

O czym rodzice powinni pamiętać?

Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika
Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola
Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
Wszystkie dzieci 5- i 4-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym
rodzeństwo kandydata kandyduje do tego samego przedszkola lub uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola
kandydat na pierwszym miejscu listy preferencji wskazał przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania
długość pobytu dziecka w przedszkolu – co najmniej 8 godzin
rodzeństwo kandydata do 31 grudnia roku rekrutacji nie będzie miało ukończonych 18 lat
rodzina kandydata jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 22 kwietnia br. o godz. 8.00.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 31 lipca 2021