Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór do rybnickich przedszkoli, potrwa dwa tygodnie (do 22.03.)

Facebook Twitter

Rekrutacja na wolne miejsca w placówkach będzie prowadzona poprzez witrynę www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl Przypomnijmy, rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji, czyli mają zagwarantowane miejsce w swojej placówce.

fot.tolmacho/ pixabay.com

Rodzice chcący zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika,

rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola,

nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka,

wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca),

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym,

kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,

kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,

kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,

kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Warto dodać, że miasto sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę przedszkolną, rozbudowując czy adaptując nowe pomieszczenia oraz poprawiając ogólne warunki lokalowe rybnickich przedszkolaków. Na ukończeniu są prace budowlane związane z rozbudową segmentu i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb grup przedszkolnych w dzielnicach Chwałęcice (SP 27) i Niewiadom (SP 23). Prace remontowo-adaptacyjne będą również prowadzone w dzielnicy Niedobczyce w Szkole Podstawowej nr 22. Zaś 1 września zostaną oddane do użytku nowe pomieszczenia w rozbudowanym Przedszkolu nr 7, w dzielnicy Północ. Te wszystkie działania dają w sumie 4926 miejsc w 201 oddziałach przedszkolnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 lutego 2024