Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ruszył nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Facebook Twitter

30 grudnia ogłoszony został nabór na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Kto może kandydować?

fot. sejmik.slaskie.pl

Celem jego działalności jest poszerzanie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
  • jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Zgłoszenie w postaci prawidłowo wypełnionego formularza należy przesłać na adres: kancelaria@slaskie.pl w terminie do 29 stycznia. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.powiatwodzislawski.pl.

Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona TUTAJ w terminie do 15 lutego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj