Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnicka Filia UE Katowice wspomina 5. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału

Facebook Twitter

5 lat temu, 20 listopada 2015 roku w Rybniku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – obecnie rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Sam UE działa w Rybniku od 18 lat.

W inauguracyjnym posiedzeniu w 2005 roku uczestniczył ówczesny JM Rektor śp. prof. dr hab. Leszek Żabiński. Przed rozpoczęciem obrad zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. UE dr hab. Paweł Kosin wręczył uroczyście akty mianowania wszystkim członkom Rady.

Wspomnienie pierwszego posiedzenia Rady Wydziału – obecnie Filii UE Katowice w Rybniku

Historia obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku sięga 2002 roku, kiedy to rozpoczął działalność Rybnicki Ośrodek Naukowo- Dydaktyczny. W roku 2014, dostosowując się do nowych wymogów regulacyjnych, władze Uniwersytetu podjęły decyzję o przekształceniu w ośrodka w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji.

Z początkiem roku akademickiego 2015/2016, po rocznym okresie organizacji i pierwszej rekrutacji studentów na kierunku praktycznym Finanse i Rachunkowość, wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną.

– przypomina Marek Kiczka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zmiany wynikające z wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce dotknęły również działalności uczelni poza jej główną siedzibą. W ich efekcie, od roku akademickiego 2019/2020 wydział zamiejscowy został przekształcony w Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jednocześnie, jako jednostka dydaktyczna, Filia została włączona w strukturę Szkoły studiów I i II stopnia.

Corocznie w murach rybnickiego kampusu na kierunku Finanse i Rachunkowość studiuje ponad 300 studentów studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od 4 lat uczelnia kształci w Rybniku również na studiach podyplomowych. Trwają starania o uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu.

Przy okazji rocznicy pierwszego posiedzenia Rady Wydziału w sposób szczególny Uniwersytet wspomina nieobecnego wśród nas inicjatora powstania rybnickiego wydziału śp. JM Rektora prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego. Akademicka historia Rybnika nierozłącznie wiąże się również z osobą śp. prof. UE dr. hab. Jana Czempasa, wieloletniego kierownika Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego. Do grona nieobecnych życzliwych przyjaciół zaliczał się z pewnością także wieloletni wykładowca śp. dr Krzysztof Gałuszka.

W imię tradycji uniwersyteckiej, ale również w odpowiedzi na potrzeby regionu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie dalej dokładać wszelkich starań, by nasza obecność w Rybniku służyła umacnianiu pozycji Uniwersytetu na rynku edukacyjnym.

– mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prodziekan Szkoły studiów I i II stopnia i kierownik Filii UE Katowice w Rybniku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj