Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnicka Rada Kobiet już działa w Rybniku

Facebook Twitter

Raz na dwa miesiące będzie się spotykać Rybnicka Rada Kobiet, pierwsze obrady odbędą się na początku grudnia. Jest już skompletowana, to 13 osób, 3 zgłosił prezydent Rybnika, 3 stowarzyszenie Śląskie Perły, które jest inicjatorem działań, resztę kobiet wybrano podczas naboru.

Fot. StockSnap \ pixabay.com

Rybnicką Radę Kobiet tworzą:

 1. Katarzyna Musioł – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 2. Elżbieta Piotrowska – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 3. Judyta Mojżesz – Zimonczyk – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 4. Jolanta Jackiewicz – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 5. Klaudyna Jackiewicz – Szewczyk – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 6. Aleksandra Zając – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 7. Monika Glosowitz – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 8. Mariola Kujańska – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 9. Joanna Bulandra – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 10. Edyta Godziek-Knaissi – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 11. Danuta Hanak – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 12. Monika Abrahamczyk – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 13. Barbara Płaczek – wybrana przez Komisję w ramach naboru.

Kadencja Rady potrwa 4 lata. Jej członkinie będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada będzie obradować na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz na dwa miesiące.

Przypomnijmy, że w skład 13-osobowej Rady wchodzi:

 • 7 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie (kandydatura poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne). Kandydatki mogą być również zgłaszane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet,
 • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • 3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły jako inicjatora powstania Rady.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 5 października br.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 maja 2022