Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnicka Rada Kobiet zabiera głos w sprawie kopalni Paruszowiec

Facebook Twitter

Rybnicka Rada Kobiet zabiera głos w sprawie planowanej budowy kopalni Paruszowiec. W wydanym oświadczeniu rada pisze, że: "działania spółki Bapro, zmierzające do eksploatacji złoża węgla Paruszowiec są wysoce szkodliwe dla gospodarki miasta i regionu oraz zagrażają zasobom wodnym. Forsowanie budowy kopalni w czasie, gdy trzeba ratować zdrowie i życie ludzi, gdy nie znamy jeszcze ani skali epidemii, ani nadchodzącej recesji, jest kompletnie irracjonalne i odwraca uwagę od najbardziej palących potrzeb i problemów".

Przypomnijmy, że dziś (23.04.) sprawą zajmą się rybniccy radni. Podczas sesji odbędzie się głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika, która wyłącza możliwość lokalizacji obiektów związanych z wydobyciem węgla kamiennego- w tym budowę kopalni Paruszowiec.

Nowa kopalnia — stare błędy i jeszcze większy kryzys w Rybniku

Działania spółki BAPRO, zmierzające do eksploatacji złoża węgla Paruszowiec, są wysoce szkodliwe dla gospodarki miasta i regionu oraz zagrażają zasobom wodnym. Forsowanie budowy kopalni w czasie, gdy trzeba ratować zdrowie i życie ludzi, gdy nie znamy jeszcze ani skali epidemii, ani nadchodzącej recesji, jest kompletnie irracjonalne i
odwraca uwagę od najbardziej palących potrzeb i problemów.

W czwartek, 23 kwietnia, podczas sesji Rady Miasta Rybnika, odbędzie się głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika, która wyłącza możliwość lokalizacji obiektów związanych z wydobyciem
węgla kamiennego — w tym budowę kopalni Paruszowiec. Zdecydowanie przeciwko tej inwestycji są mieszkańcy Rybnika, jednak Bapro próbuje wpłynąć na radnych, twierdząc między innymi, że kopalnia będzie lekiem na kryzys ekonomiczny wywołany przez epidemię koronawirusa.

KOLEJNA INWESTYCJA W SEKTOR WĘGLOWY TO POWTARZANIE TYCH SAMYCH
BŁĘDÓW I PROSTA DROGA DO ZAPAŚCI GOSPODARCZEJ W RYBNIKU. Branża
węglowa znajduje się w trwałym kryzysie, stwarzając gigantyczny
problem dla gospodarki. Przykładem fatalnych decyzji jest budowa
„supernowoczesnej” elektrowni węglowej Ostrołęka C, która
okazała się głęboko nieopłacalna i nierentowna i nie zdobyła nawet
finansowania. Z kolei właściciel Elektrowni Rybnik PGE tylko w 2019 r.
stracił na węglu 4 mld złotych.

Bapro kusi też ofertami miejsc pracy, ale nie przedstawia żadnych
konkretnych danych ani wyliczeń. Obiecywane przez inwestorów tysiące
miejsc pracy w sektorze węglowym już wielokrotnie okazały się mitem.
Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że przez budowę kopalni
POWAŻNIE UCIERPIĄ BRANŻE BARDZO DOBRZE FUNKCJONUJĄCE W RYBNIKU, A
SETKI LUDZI STRACĄ PRACĘ, CO JESZCZE POGŁĘBI NADCHODZĄCY KRYZYS.

Wiodący ekonomiści apelują, że SZANSA NA POBUDZENIE GOSPODARKI I
WYJŚCIE Z RECESJI LEŻY W NISKOEMISYJNYCH INWESTYCJACH, A NIE W
PALIWACH KOPALNYCH. Od węgla odchodzi nawet PGE, która ogłosiła
realizację projektów zmierzających w „zielonym kierunku”, a w
2021 roku zaczyna wygaszanie węglowych bloków w Rybniku.

Eksploatacja złoża „Paruszowiec” będzie się również wiązała
ze SZKODAMI GÓRNICZYMI na powierzchni terenu i — co za tym idzie —
stratami finansowymi dla miasta i mieszkańców.

KOPALNIA PARUSZOWIEC SPOWODUJE TAKŻE POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZASOBÓW
WODNYCH REGIONU — ZARÓWNO RZEK, JAK I WÓD PODZIEMNYCH:

* odwodnienie terenu na potrzeby kopalni spowoduje powstanie leja
depresyjnego, jednak spółka Bapro nie przedstawiła żadnych danych na
temat jego zasięgu,
* przewidywana deniwelacja terenu rzędu kilkunastu metrów spowoduje
znaczące zmiany w stosunkach wodnych,
* eksploatacja złoża spowoduje podwyższenie zagrożenia
powodziowego, a proponowane zabezpieczenia będą generować ogromne
koszty inwestycyjne i znaczące zagrożenia dla środowiska,
* wpływ metali ciężkich, metaloidów i radionuklidów z
odprowadzanych wód dołowych na wody Rudy i zbiornik rybnicki nie
został należycie przeanalizowany,
* ogromnemu przekształceniu ulegnie teren złoża „Paruszowiec” na
obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich, co spowoduje znaczne zniszczenia przyrodnicze.

W Polsce trwa susza stulecia. To woda, a nie węgiel, jest podstawowym
dobrem. Węgiel leży w Polsce na zwałach, podczas gdy wody
dramatycznie brakuje, a każde jej źródło jest na wagę złota.
mówią przedstawicielki Rybnickiej Rady Kobiet. — Wierzymy w
rozsądek rybnickich Radnych i mamy nadzieję, że podejmą mądry
wybór, kierując się przede wszystkim oczekiwaniami i dobrem
mieszkańców Rybnika, którzy od miesięcy apelują o odrzucenie
szkodliwego planu budowy kopalni Paruszowiec.

Czytaj także:

Kopalnia Paruszowiec. Temat na sesji Rady Miasta [WIDEO]

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj