Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Można już pobierać wnioski o ekodotację

Facebook Twitter

Rybnik zachęca do inwestowania w ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi. Chodzi o przyszły rok. Wypełnione wnioski o ekodotacje przyjmowane będą od 2 stycznia 2018 r. w kancelarii magistratu, można je tam też pobrać, można również odwiedzić w tej sprawie Wydział Ekologi lub skorzystać ze strony internetowej.

fot. Pexels \ pixabay.com

Warto wcześniej przygotować się do złożenia odpowiednich dokumentów, bo wprowadzono kilka istotnych zmian w regulaminie dotacji to m.in. brak możliwości uzupełnienia wniosku czy jego poszerzenie. Niepełne wnioski nie będą brane pod uwagę.

Wnioski można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2), w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika (pokój 013) oraz na stronie miasta TUTAJ.

Wypełnione i kompletne wnioski można składać od 2 stycznia 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

W regulaminie udzielania dotacji nastąpiły zmiany w stosunku do zasad obowiązujących w bieżącym roku. Ułatwią one mieszkańcom interpretację regulaminu i pozwolą wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.

Najważniejsze zmiany to:

  • Wprowadzono definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co związane jest z udzielanymi dotacjami do termomodernizacji budynku. Pojawiały się bowiem wątpliwości, czy budynek takim jest czy nie. Wprowadzenie do regulaminu definicji z zakresu prawa budowlanego rozwiewa wszelkie wątpliwości.
  • Wymagany jest dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym realizowana jest inwestycja – nie starszy niż 6 miesięcy. Dotychczas ograniczenia czasowego nie było.
  • W przypadku certyfikatów energetyczno-emisyjnych potwierdzających spełnienie przez nowe źródło wymogów dla kotłów klasy 5, dopuszczono certyfikaty nie tylko wystawione przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, ale również inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji.
  • Brak możliwości rozszerzenia wniosku o dodatkowe inwestycje po złożeniu wniosku.
  • Brak możliwości uzupełniania wniosku. Wnioski niekompletne będą odrzucane.
  • Wnioski, których rozpatrzenie nie będzie możliwe ze względu na wyczerpanie środków finansowych w budżecie miasta, będą trafiać na listę rezerwową. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w przypadku niewykorzystania pełnej dotacji przez osoby, z którymi zawarto umowy w danym roku lub jeśli zwiększona zostanie pula środków na dotacje.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2021