Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: muzeum szuka dyrektora. Kto pokieruje placówką? Zobacz jakie są wymagania

Facebook Twitter

Rybnickie muzeum szuka dyrektora. Miejska placówka to nie tylko kamienica przy Rynku. W zakres obecnej działalności włączone zostały dodatkowe obszary, związane z powstającą w kompleksie „Juliusz” nową przestrzenią muzealno-wystawienniczą. Chętni na to stanowisko mogą składać dokumenty do 22 grudnia.

Przed nowym dyrektorem wielkie wyzwanie

– podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Jak dodaje

– Rybnickie muzeum, skupiające się do tej pory głównie na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie Rybnika i Ziemi Rybnickiej, znacznie poszerzy obszar swoich zainteresowań. W wyremontowanych, zabytkowych budynkach poszpitalnego kompleksu Juliusz, powstaje bowiem edukatorium poświęcone przyrodzie Górnego Śląska oraz przestrzeń ekspozycyjna związana z historią medycyny i farmacji. Ze względu na unikalny charakter i prezentowaną tematykę obiekt będzie miał oddziaływanie o zasięgu regionalnym. Podobnej placówki nie ma w naszym regionie, więc jej powstanie jest wielką szansą dla Rybnika. Szansą, której potencjał powinien umieć wykorzystać nowy dyrektor.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu, prócz listu motywacyjnego, powinny również przygotować autorską, pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności.

Koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o budżet oraz statut Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku. Dokumenty aplikacyjne można składać do 22 grudnia br.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na stanowisko dyrektora Muzeum, to m.in.:
• wykształcenie wyższe magisterskie: humanistyczne lub z zakresu zarzadzania lub zarządzania w kulturze,
• udokumentowane, doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych, lub pracy w obszarze kultury,
• udokumentowane, doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej,
• biegła znajomość ustawy o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń,
• znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa kulturowego, kultury, sztuki i pamięci,
• znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska,
Wymagania pożądane to m.in.:
• umiejętność konceptualizowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć brandingowych, promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
• doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych wydarzeń i projektów kulturalnych,
• predyspozycje do budowania strategii krótko i długoterminowych,
• doświadczenie w projektach (preferowane stanowiska menedżerskie) dotyczących budowania marki turystycznej,
• znajomość trendów w marketingu produktów i marketingu w kulturze,
• doświadczenie w realizacji imprez masowych,
• znajomość trendów w zarządzaniu dziedzictwem industrialnym, kulturze, animacji i edukacji kulturalnej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych,
Szczegóły konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj