Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Radni wracają na obrady w magistracie. Koniec zdalnych sesji

Facebook Twitter

Po 2 latach pandemicznych obostrzeń radni Rybnika wracają na obrady do magistratu. Dziś (28.04.) w budynku przy Chrobrego spotkają się na kolejnej sesji. Początek o 16.00, dyskusję będzie można śledzić w internecie. W programie zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Pojawi się również temat wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w rybnickich placówkach oświatowych.

Obrady można śledzić na kanale E-sesja

Porządek obrad:

 • Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29).
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32).
 • Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • Zmiana uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 r. oraz określenie sezonu kąpielowego.
 • Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku.
 • Zmiana uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Mieszkanie nr 4 w Rybniku.
 • Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej podmiotu leczniczego pod nazwą Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku.
 • Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 • Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Przekazanie skargi według właściwości.
 • Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Transportu Zbiorowego w zakresie realizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w kontekście powstania spółki gminnej.
 • Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • Zakończenie sesji.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 grudnia 2022