Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Przyszłość Zakładu Diagnostyki Obrazowej w WSS nr 3 w Rybniku pod znakiem zapytania

Facebook Twitter

Przyszłość Zakładu Diagnostyki Obrazowej w WSS nr 3 w Rybniku pod znakiem zapytania. To kolejny miejsce w lecznicy gdzie lekarze nie porozumieli się dyrekcją placówki. Spór toczy się o warunki kontraktu.

fot. pixabay.com

Lekarze Zakładu Diagnostyki Obrazowej nie zaakceptowali zaproponowanych przez szpital warunków umowy na świadczenia zdrowotne. W efekcie od 1 sierpnia zakład przeszedł na tryb dyżurowy, a opisy i ocenę badań RTG i tomografii komputerowej wykonuje w oparciu o teletransmisję.

Jak podkreśla w oświadczeniu Janusz Kowalski, dyrektor ds. Medycznych WSS nr 3 w Rybniku, stawki zaproponowane przez lekarzy znacznie przewyższały możliwości szpitala. Kolejną sprawą, która była niemożliwa do akceptacji przez dyrekcję szpitala, był fakt odmowy konsultacji wyników wykonanych badań nawet u pacjentów, będących w stanie zagrożenia życia.

Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku dotyczące Zakładu Diagnostyki Obrazowej

W dniu dzisiejszym z negatywnym skutkiem zakończyły się negocjacje prowadzone z przedstawicielami Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, dotyczące warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań w ZDO.

Lekarze ZDO nie zaakceptowali zaproponowanych przez nasz szpital warunków umowy na świadczenia zdrowotne, mimo, iż zostało do niej wprowadzone szereg zmian uwzględniających postulaty lekarzy. Zaproponowali oni za udzielane świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru stawki znacznie przewyższające możliwości szpitala, których w związku z bardzo trudną sytuacją finansową placówki nie sposób było zaakceptować. Kolejną sprawą, która była niemożliwa do zaakceptowania przez dyrekcję szpitala był fakt odmowy konsultacji wyników wykonanych badań nawet u pacjentów, będących w stanie zagrożenia życia. Dodatkowo więc szpital na wniosek lekarzy zrealizował propozycję usprawnienia i poprawy warunków pracy poprzez podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie teleradiologii. Niestety mimo to do porozumienia nie doszło.

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż podjęte zostały niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie prawidłowej diagnostyki pacjentów szpitala korzystających ze świadczeń ZDO. WSS nr 3 w celu zabezpieczenia niezakłóconego trybu pracy ZDO podpisuje umowę na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej polegającą na zabezpieczeniu dyżurowym, a także wykonywaniu opisów i ocen badań RTG, tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję (teleradiologia).

Janusz Kowalski
Dyrektor ds. Medycznych WSS nr 3 w Rybniku

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj