Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Trwa sesja budżetowa. Radni dalej obradują w trybie zdalnym

Facebook Twitter

Trwa sesja budżetowa w Rybniku, jedna z najważniejszych w roku, bo dziś w planie przyjęcie budżetu na przyszły rok. Sesja odbywa się tak jak w poprzednich miesiącach w trybie zdalnym. W programie sesji także przyjęcie prognozy finansowej do 2030 roku. O godzinie 16.00 rozpoczęła się się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. W trakcie obrad rybniccy […]

Trwa sesja budżetowa w Rybniku, jedna z najważniejszych w roku, bo dziś w planie przyjęcie budżetu na przyszły rok. Sesja odbywa się tak jak w poprzednich miesiącach w trybie zdalnym. W programie sesji także przyjęcie prognozy finansowej do 2030 roku.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. W trakcie obrad rybniccy radni zajmą się m.in. uchwałą w sprawie budżetu miasta na rok 2022.

Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem sesja odbywać się będzie w zdalnym trybie obradowania. Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na stronie rybnickiego urzędu. Link TUTAJ

 • Porządek spotkania:
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • Wystąpienie Rybnickiej Rady Kobiet.
 • Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
 • Wykaz wydatków w budżecie Miasta na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • Budżet Miasta Rybnika na 2022 rok.
 • Ustanowienie roku 2022 w Rybniku – Rokiem Początków Górnictwa Węglowego na ziemi rybnickiej.
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadanie jej statutu.
 • Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • Raport monitoringowy z realizacji „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020” za 2020 rok.
 • Strategia rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji.
 • Wydzierżawienie nieruchomości.
 • Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zawarcie porozumienia z Gminą Pilchowice na wykonywanie zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Gminę Pilchowice z Gminą Rybnik.
 • Zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.
 • Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
 • Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych przy ul. Zebrzydowickiej 2 na okres 10 lat.
 • Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
 • Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
 • Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
 • Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
 • Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023.
 • Odwołanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta.
 • Powołanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta.
 • Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.
 • Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie promieniowania mikrofalowego.
 • Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19.
 • Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku.
 • Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 • Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Wydziale Polityki Społecznej w zakresie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 17-tka współfinansowanych ze środków Miasta Rybnika.
 • Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • Zakończenie sesji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lipca 2024