Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Urząd miasta dalej z ograniczeniami

Facebook Twitter

Urząd Miasta Rybnika zmienia godziny pracy, dalej jednak będą obowiązywały ograniczenia w pracy magistratu. Od stycznia urząd wraca do tradycyjnych godzin funkcjonowania, codziennie do 7.30, od poniedziałku do środy do 15.30, w czwartek do 18.00, zaś w piątek do 13.00.

Fot. rybnik.eu

Nadal osobiste załatwienie sprawy w urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura. Od stycznia Urząd Miasta Rybnika wraca do tradycyjnych godzin funkcjonowania i będzie czynny w następujących w godzinach:

 • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30
 • czwartek: 7.30 – 18.00
 • piątek: 7.30 – 13.00

Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.30 -15.30.

W urzędzie miasta wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie załatwienia spraw dotyczących:

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 • budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • ochrony środowiska
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy Prawo wodne
 • infrastruktury telekomunikacyjnej.

Osobiste załatwienie sprawy w urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura! (numery telefonów podajemy poniżej, można je również znaleźć w BIP)

Dodatkowe informacje:

Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Klienci mogą również umawiać wizyty za pośrednictwem elektronicznego (kolejkowego) systemu rezerwacji terminów. W pozostałym zakresie kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce

Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem lub pprzy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie. Kasy w budynkach Urzędu będą zamknięte. Opłat należy dokonywać przelewem. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Zachęcamy, by kontaktować się z poszczególnymi wydziałami:

Wydział Komunikacji
32 43 92 062, 32 43 92 072, 32 43 92 076, 32 43 92 092, 32 43 92 093, 32 43 92 254
komunikacja@um.rybnik.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
32 43 92 161
obywatelski@um.rybnik.pl

Wydział Polityki Społecznej
32 43 92 007
spoleczny@um.rybnik.pl

Wydział Podatków
32 43 92 150
podatki@um.rybnik.pl

Urząd Stanu Cywilnego
32 42 23 210
usc@um.rybnik.pl

Biuro Działalności Gospodarczej
32 43 92 195, 32 43 92 165
handel@um.rybnik.pl

Wydział Ekologii
32 43 92 012
ekologia@um.rybnik.pl

Wydział Mienia
32 43 92 028
mienie@um.rybnik.pl

Wydział Architektury
32 43 92 059
architektura@um.rybnik.pl

Wydział Zamówień Publicznych
32 43 92 302
zam_pub@um.rybnik.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
32 43 92 384
geodezja@um.rybnik.pl

Wydział Organizacyjny
32 43 92 219
organizacyjny@um.rybnik.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
32 43 92 327
zarz_kryz@um.rybnik.pl

Kontakt do centrali Urzędu Miasta Rybnika:
tel. (+48) 32 439 20 00
rybnik@um.rybnik.pl

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj