Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik z uchwalonym budżetem na 2022 rok. Wśród priorytetowych zadań znalazła się walka ze smogiem

Facebook Twitter

Na wczorajszej (16.12.) sesji Rada Miasta zdecydowała o wydatkach inwestycyjnych na poziomie ponad 273 milionów złotych. Spośród 25 obecnych na sesji radnych: 15 zagłosowało ZA przyjęciem budżetu, 7 wstrzymało się, a 3 w ogóle nie oddało głosu.

Wśród priorytetowych zadań znalazła się walka ze smogiem, termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszowicach i Niedobczycach, rewitalizacja strefy Juliusza i Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Są tez inwestycje drogowe i w placówkach oświatowych.

Dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 892.259.436,39 zł, a wydatki: 1.137.229.988,35 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 273,1 zł (tj. 24 proc. wydatków ogółem).

Planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 244.970.551,96 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia zaplanowany został na poziomie 1,45 proc.  (dopuszczalny poziom to 12,37 proc.).

Zadania priorytetowe zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata:

Walka ze smogiem oraz niską emisją (46,4 mln zł), w tym:

 •  Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG”.
 •  OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II
 •  Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła
 •  Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika
 •  Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
 •  Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
 •  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku
 •  Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika
 •  Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika (2 edycje)
 •  Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku
 •  Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej (Strefa Juliusza, Strefa Rzeczna)

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Budownictwo socjalne i komunalne, w tym:

 • Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku
 • Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy
 • Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku (ul. Gen. Okulickiego i Sztolniowa)

Wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej, w tym:

 • Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska – opracowanie dokumentacji projektowej
 • Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej
 • Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska

Ważniejsze wydatki na zadania drogowe:

 • Rozbudowa ul. Mikołowskiej I Etap (wiadukt i most przy skrzyżowaniu ul. Mikołowska – Wielopolska)
 • Rozbudowa ul. Morwowej
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa-Zygmunta Starego
 • Budowa łącznika ul. Golejowska – Kuźnicka Etap II
 • Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Chwałowicka, Świerklańska, Śródmieście)
 • Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I – odszkodowania

Inne ważniejsze inwestycje wieloletnie:

 •  Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku
 • Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47
 • Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny
 • I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa Sali gimnastycznej
 • II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa Sali gimnastycznej
 • Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna
 • Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
 • Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych

Inne ważniejsze inwestycje jednoroczne:

 • Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe
 • Renowacja kolektora Młynówka
 • Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 • Dofinansowanie zakupu średniego i lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochojec oraz OSP Golejów
 • WSS nr 3 – modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Bloku Porodowego

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj