Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Są jeszcze wolne miejsca w cieszyńskich przedszkolach

Facebook Twitter

Są jeszcze wolne miejsca w cieszyńskich przedszkolach. Zakończyła się rekrutacja główna w placówkach publicznych. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona od dziś (20.05.) do poniedziałku (25.05.).

fot._Alicja_/pixabay.com

Wolne miejsca maja jeszcze 3 przedszkola przy Hallera, Bucewicza i Bielskiej. Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania w każdej palcówce lub poprzez stronę internetową. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Listy przyjętych będą znane 8 czerwca.

28 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 20 do 25 maja 2020 r. Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania.” Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

  • Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163 – dla 3 latków,
  • Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. N. Bucewicza 25 – dla 3 i 4 latków,
  • Przedszkole nr 16 w Cieszynie, Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 25 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 8 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.

Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2020 r. w poszczególnych przedszkolach. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą:

  • Przedszkole nr 7 w Cieszynie – cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129
  • Przedszkole nr 9 w Cieszynie – p9cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 935
  • Przedszkole nr 16 w Cieszynie – p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj