Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Są pieniądze na remont kolejnych dróg w powiecie raciborskim

Facebook Twitter

Są pieniądze na remont 2 kolejnych dróg. Powiat raciborskich chwali się dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Właśnie otrzymał dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi w Tworkowie oraz fragmentu ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich.

fot.gerald/ pixabay.com

Wstępny koszt całego przedsięwzięcia to blisko 9 mln ( 8 848 943 zł), dołożyć się mają gminy Krzyżanowice i Nędza. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza. Zostaną również wymienione uszkodzone lub wyeksploatowane krawężniki przy jezdni oraz dostosowane zjazdy z drogi do nowej nawierzchni. Przetargi ogłoszone będą w lipcu, prace mają ruszyć w sierpniu i potrwać do wakacji przyszłego roku.

Powiat otrzymał dofinansowanie do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi w Tworkowie oraz przebudowa odcinka ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Wstępny koszt całego przedsięwzięcia wynosi 8 848 943 zł. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach potwierdził już dofinansowanie tego zakresu ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Tworkowie. Zakres obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza. Zostaną również wymienione uszkodzone lub wyeksploatowane krawężniki przy jezdni oraz dostosowane zjazdy z drogi do nowej nawierzchni.

Natomiast kolejną planowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. Zakres obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza.

Wkład własny na oba zadania zostanie sfinansowany po połowie przez Powiat, Gminę Krzyżanowice i Gminę Nędza.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj