Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Są pieniądze na termomodernizację kamienic w Wodzisławiu Śląskim

Facebook Twitter

Blisko 6,5 mln złotych na kamienice wodzisławskiej starówki. To już kolejne budynki w centrum miasta, które przejdą kompleksowy remont. Dzięki temu ograniczona będzie niska emisja pyłów z centralnego ogrzewania. Część z nich termomodernizacje ma już za sobą. Teraz czas na kolejne działania.

Zaplanowano prace przy budynku należącym do Służb Komunalnych Miasta, bloku przy Marklowickiej, Skłodowskiej oraz siedmiu kamienic wokół Rynku. Jak zapewniają urzędnicy, z magistratu efektem realizacji ekoprojektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków, ograniczenie emisji pyłów, szacuje się, że o 1400 kg mniej w skali roku oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszy się koszt utrzymania i poprawi komfort użytkowników.

6,4 mln zł – to środki zewnętrzne, które miasto Wodzisław Śląski pozyskało właśnie na kolejne termomodernizacje. Dofinansowane inwestycje, między innymi remonty kamienic na Starym Mieście, już zostały, a także zostaną zrealizowane w ramach dwóch projektów: „Eko Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. Wśród korzyści: ograniczenie emisji pyłu PM10 i obniżenie kosztów utrzymania obiektów.

W ramach projektu „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” zmodernizowaliśmy kamienice przy Kościelnej 4, 8, 10, Kościelnej 2/Sądowej 4 oraz Opolskiego 4. Teraz zdobyliśmy na już wykonany, warty 2,2 mln zł remont dofinansowanie na poziomie 95 proc. Mamy więc i piękne, wyremontowane kamienice, i prawie całość środków na ich zrealizowaną wcześniej modernizację

– przekazuje prezydent miasta Mieczysław Kieca. W zeszłym roku docieplone zostały ściany zewnętrzne obiektów oraz stropy poddasza, wymieniono pokrycia dachowe, stolarkę, wykonano instalacje c.w.u. oraz c.o. Zaplanowane zostały też pomieszczenia pod węzeł cieplny, oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Drugi projekt, czyli „Eko Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego”, realizujemy od 2019 roku, kiedy to rozpoczęliśmy roboty związane z budynkiem OSP Kokoszyce. Kolejne etapy projektu zaplanowaliśmy na lata 2020-2023. Mówię tutaj o termomodernizacjach budynku warsztatowo-socjalnego Służb Komunalnych Miasta, budynków mieszkaniowych przy Marklowickiej 17a, Skłodowskiej 5 oraz kamienic wokół Rynku: Konstancji 2, Rynek 13, 14, 20, 29, 16, Rynek 17/Sądowa 2

– wymienia Mieczysław Kieca. Wartość projektu opiewa na 5,8 mln zł, dofinansowanie na poziomie 45/85 proc. zależne jest od budynku.

Kluczowe korzyści z realizacji projektów to przede wszystkim: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ograniczenie emisji pyłu PM10 (szacowany stopień redukcji: 1,42 t w skali roku) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (szacowany roczny spadek: 583,24 t), co przełoży się bezpośrednio na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników.

Wyniki naboru związanego z poddziałaniem 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłoszono 1 marca.

Przypomnijmy, wśród ostatnich inwestycji w Wodzisławiu Śląskim, prowadzonych na rzecz czystszego powietrza, można wymienić między innymi: termomodernizację obiektów SP nr 3 i MOSiR „CENTRUM” w latach 2018-2019. W zeszłym roku miasto otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”, który jest aktualnie realizowany i obejmuje budynki SP nr 1, ZSP nr 3, OSP Radlin II, OSP Jedłownik, OSP Zawada, OSP Turzyczka oraz SKM. Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie również z RPO WSL 2014-2020.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2021