Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Są pierwsi inwestorzy w Gorzyczkach

Facebook Twitter

Inwestorzy nabyli działki na terenie strefy przemysłowej, w sumie nieco mniej niż 1,5 hektara. przypomnijmy, że gmina Gorzyce oferuje do sprzedaży grunty inwestycyjne położone w w pobliżu węzła autostrady A-1, przy granicy z Republiką Czeską.

fot. gorzyce.pl

Ogólna powierzchnia terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne – tzw. strefy przemysłowej – to około 39 ha, z czego 13 ha stanowi własność Gminy Gorzyce. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na kolejne 3 działki o łącznej powierzchni 2,5 hektara.

Na przetargu nieograniczonym w styczniu 2017 r. nabywców znalazły:

  • nieruchomość o pow. 0,7709 składająca się z działek nr 2320/291 o pow. 0,3749 ha i 2321/291 o pow. 0,3960 ha,
  • nieruchomość nr 2322/291 o pow. 0,6006 ha.

W bliższej perspektywie czasowej Gmina zamierza sprzedać kolejne działki położone na terenie strefy:

  • działkę nr 2323/291 o pow. 0,6741 ha
  • działkę nr 2325/291 o pow. 0,9385 ha
  • działkę nr 2278/33 o pow. 1,1083 ha

W dalszej perspektywie do sprzedaży będą przeznaczane kolejne działki gminne. Chęć zbycia wyrażają również właściciele gruntów prywatnych.

Te działania są powiązane z działaniami inwestycyjnymi gminy – budową uzbrojenia. Na jej kontynuację zostały zabezpieczone niezbędne środki w budżecie na 2017 r. Uzupełniamy też infrastrukturę na terenie istniejącej strefy przemysłowej w Czyżowicach budując kolejne fragmenty dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego.

Inwestującym na naszym terenie przedsiębiorcom oferujemy m.in.:

  • atrakcyjne grunty inwestycyjne, nie wymagające „odrolnienia”, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje,
  • bezpośrednie sąsiedztwo węzła autostrady A1 i granicy państwa,
  • bardzo atrakcyjne stawki podatkowe, jedne z najniższych w skali naszego powiatu,
  • sukcesywnie wprowadzane nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Gorzyce, powiązane z zainwestowaną kwotą lub zwiększeniem liczby zatrudnienia pracowników i poszerzeniem działalności gospodarczej,
  • tereny gminy nie są objęte eksploatacją górniczą i jej skutkami.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lutego 2021