Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sanatoria dla ozdrowieńców – rolników. KRUS przyjmuje wnioski

Facebook Twitter

Jak wiecie z wiadomości radia 90, w województwie śląskim jest 11 miejsc, gdzie ozdrowieńcy mogą powracać do zdrowia. Tam przeprowadzana jest rehabilitacja dla osób po chorobie covid-19. Tymczasem jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, także i ona oferuje dla tych, którzy przeszli tę chorobę, specjalistyczne leczenie. Jest to oferta skierowana dla rolników.

sprzęt rolniczy

Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy w gospodarstwie rolnym. Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Celem rehabilitacji po COVID-19 przeprowadzanej w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS będzie:

  • Wzmocnienie systemu oddechowego
  • Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców
  • Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej
  • Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej
  • Poprawa kondycji psychofizycznej
  • Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia
  • Wparcie zdrowia psychicznego
  • Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Rehabilitacja kierowana jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.

Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

  • Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, usg narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię- diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku)
  • Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie Komisji Lekarskiej Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.

Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lutego 2024