Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Scalanie gruntów w powiecie raciborskim. Jaki jest postęp prac?

Facebook Twitter

Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem kontrolowali postęp prac na drogach transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie. W tym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, scalanie gruntów odbywa się w Gminie Pietrowice Wielkie w sołectwach Amandów i Krowiarki.

www.powiatraciborski.pl

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha, zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek. W zakresie zagospodarowania poscaleniowego trwa przebudowa i utwardzenie ponad 16 km dróg. Zostaną również oczyszczone i udrożnione rowy wraz z przepustami oraz przełożone rurociągi drenarskie.

Koszt realizacji operacji wynosi 11 084 525,80 złotych. Są to środki zewnętrzne w całości pozyskane przez powiat raciborski.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj