Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sejmik Śląski solidaryzuje się z Białorusią

Facebook Twitter

Specjalne oświadczenie w tej sprawie podjęto w poniedziałek (21.09.) na sesji, zwołanej przez marszałka Jakuba Chełstowskiego. Radni wyrazili swoją troskę i niepokój dot. obecnej sytuacji na Białorusi, nie uznali też wyników sierpniowych wyborów prezydenckich.

fot.A_Matskevich/pixabay.com

Z troską i niepokojem obserwujemy narastający kryzys społeczno-polityczny w Republice Białorusi. Wyrażamy opinię, że wybory prezydenckie, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku, nie były wolne oraz uczciwe. Zostały one przeprowadzone przy całkowitym braku poszanowania elementarnych zasad demokratycznych. Dlatego ich oficjalne wyniki nie są tożsame z rzeczywistą wolą narodu białoruskiego. W pełni solidaryzujemy się z Białorusinami, którzy wobec narastającej przemocy, brutalnego traktowania ludzi, represji, zatrzymań, ograniczania wolności obywatelskich biorą udział w pokojowych manifestacjach. Są one również wyrazem pokojowej walki o godność człowieka oraz uzasadnionych aspiracji do samostanowienia, wolności, swobodnego wyrażania poglądów. Będąc spadkobiercami ideałów Solidarności, rozumiemy i wspieramy dążenia bratniego narodu. Wolność jest rzeczą wielką i w tej części Europy wyjątkowo cenioną ! Słowo to ma dla Białorusinów i Polaków szczególne znaczenie. Wspólnie, odwołując się do wydarzeń z minionego wieku, doświadczaliśmy smaku niewoli, niesprawiedliwości oraz walki o wolność i niepodległość. Dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności, jednocześnie jesteśmy przekonani, iż niebawem będzie ona udziałem bliskich nam Białorusinów. W obliczu zaistniałej sytuacji mamy nadzieję, iż władze Białorusi podejmą dialog ze społeczeństwem, zaprzestaną dalszych prześladowań politycznych, zwolnią aresztowanych oraz przeprowadzą wolne oraz uczciwe wybory. Przywołując wydarzenia z naszej najnowszej historii wiemy, że brutalna przemoc, represje, ograniczanie podstawowych swobód obywatelskich nie służą dobru wspólnemu i nie wzmacniają niepodległości Ojczyzny. Sejmik Województwa Śląskiego w pełni popiera działania inicjowane i realizowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na rzecz Białorusi i naszych dobrosąsiedzkich relacji. Wyrażamy chęć włączenia się w pomoc humanitarną dla represjonowanych i prześladowanych Białorusinów.Apelujemy do społeczności międzynarodowej o dostrzeżenie potrzeby podjęcia pilnych i stanowczych kroków przywracających prawo, wolność i sprawiedliwość na Białorusi.

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Radni oprócz tego przegłosowali zmianę w uchwale odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, których realizacja przekroczyła jeden rok budżetowy. Podjęto też uchwały o współpracy Województwa Śląskiego a Krajem Morawsko-Śląskim oraz zaliczeniem do kategorii Dróg Wojewódzkich ulic Sybiraków oraz Żorskiej w Rybniku.

Obrady zostały rozszerzone o punkt dotyczący ograniczenia populacji dzików w województwie. Po dyskusji, uchwała została przyjęta.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj