StartKultura Się dzieje Wiadomości

Seniorze! Chwyć za pióro!

Mile widziane prace, w których treści znajdzie się wątek Rybnika. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wiersze. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane. Wiersze składać można w magistracie do końca kwietnia.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wiersze. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, drukowane ani nagradzane w innych konkursach. Konkursowe wiersze składać można w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika (II piętro, pokój 14, ul. Zamkowa 5) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku wraz z czytelnie wypełnionym formularzem konkursowym.

Prace można również wysłać pocztą na adres:
Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki dla seniorów”

Zostaw komentarz