Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Skoczów: Sąd skazał dwóch urzędników

Facebook Twitter

Winni – wyrok cieszyńskiego sądu rejonowego podtrzymał Sąd Okręgowy w Bielsku -Białej. Chodzi o dwóch pracowników samorządowych skoczowskiego magistratu.

Beata M. sekretarz urzędu miasta miała przyjąć korzyść majątkową. Została uznana ona za winną popełnionych przestępstw i skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Z kolei naczelnikowi wydziału, który nakłaniał do popełnienia przestępstwa, polegającego na sfałszowaniu dokumentu organizacyjnego wymierzono karę grzywny w wysokości 4 tys. zł.

Jak informuje Burmistrz Miasta w swoim oświadczeniu – sekretarz gminy i naczelnik Wydziału Organizacyjnego, zostali odsunięci od dotychczasowych obowiązków i zajmowanych stanowisk, do czasu uzyskania prawomocnego wyroku.

Umowa o pracę z pracownikiem zajmującym stanowisko naczelnika została już rozwiązana i został on przeniesiony, zgodnie z obowiązującym prawem, na stanowisko nieurzędnicze – obsługa powstałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Natomiast z uwagi na to, że sekretarz gminy od początku roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, wypowiedzenie umowy może nastąpić po powrocie do pracy. Z tym że albo zostanie oddelegowana na inne stanowisko, albo zwolniona ze świadczenia pracy do czasu formalnego zakończenia stosunku pracy

– poinformował media burmistrz Skoczowa.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2022