Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podsumował rok

Facebook Twitter

45 decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podsumował 2022 roku. Pod koniec grudnia do rejestru wpisano między innymi aleję drzew rosnących wzdłuż rzeczki Ostropka w dzielnicy Wójtowa Wieś w Gliwicach.

Na zdjęciu jeden z obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w tym roku - budynek dawnego zarządu dóbr Ballestremów, obecnie siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach/ fot.facebook.com/people/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

W mijającym roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał:

  • 45 decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych, w tym 31 decyzji o wpisie po postępowaniu prowadzonym z urzędu,
  • 4 decyzje odmawiające wpisu,
  • 0 obiektów zostało skreślonych z rejestru zabytków nieruchomych,
  • w przypadku 2 zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego.

Pod koniec grudnia do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego została wpisana aleja drzew rosnących wzdłuż rzeczki Ostropka w dzielnicy Wójtowa Wieś w Gliwicach, złożona z układu lip i klonów, ciągnąca się od rejonu skrzyżowania ul. J. Słowackiego i ul. Zawiszy Czarnego do ul. Dolnej Wsi.

fot.facebook.com/people/Wojewodzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

Układy zieleni komponowanej powstały jako elementy osiedla GAGFAH, nawiązując również do osiedla przy ul. Sowińskiego w latach 30. XX wieku według koncepcji urbanistycznej Karla Schabika, Hansa Sattlera i Richarda Riedla. Inspirowane one były pomysłem „miasta-ogrodu”.

Zgodnie z ideą howardowską zieleń harmonijnie wkomponowywano w tkankę budowlaną w formie alej, parków, ogrodów, skwerów i cmentarzy, czego przykładem jest właśnie osiedle GAGFAH. Projektowane założenie układu osiedla uwzględniało utworzenie warunków przyjaznych zarówno człowiekowi, jak i naturze, stąd zadbano o obsadzanie drzewami ciągów jezdnych, pieszych oraz osiedlowych placów i zieleńców. Dziś świadectwem planowanej aranżacji zieleni miejskiej są między innymi układy ulic Mickiewicza, Sowińskiego, Sobieskiego oraz zielona rama placu Grunwaldzkiego i skwer Keżmarok, które jako przemyślane obsadzenia zieleni miały zapewnić użytkownikom komfortowe warunki mieszkalne wśród zieleni osiedlowej. Pomimo upływającego czasu zieleń ta nadal jest świadectwem wysokiego kunsztu ogrodniczego i niezwykle cennym fragmentem miasta. Zieleń wysoka, zaprojektowana wraz z osiedlem, pełniła rolę estetyczną i użytkową poprzez zapewnienie osłony ciągów pieszych przed słońcem, jak i izolowaniem hałasu związanego, z obecnie dużym, ruchem samochodowym. Poprzez zlokalizowanie skweru Keżmarok oraz placu Grunwaldzkiego dano możliwość wykorzystania tych terenów do odpoczynku i rekreacji. Historycznie uwarunkowany układ zieleni rozplanowany wzdłuż osi jaką tworzy ulica Mickiewicza jest już jednym z niewielu zachowanych w bardzo dobrym stanie przykładów w ten sposób zagospodarowanych międzywojennych osiedli, zarówno w skali miasta Gliwice, jak i całego regionu górnośląskiego. Unikatowość rozwiązania tego typu zespołu urbanistycznego, połączonego z zakomponowaną i utrzymaną w dobrej kondycji fitosanitarnej zielenią, wynika z likwidacji zadrzewień przydrożnych i alejowych, w związku z przebudową dróg lub ich poszerzaniem, co przyczynia się do zanikania alej w miastach.

– podał w mediach społecznościowych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 marca 2023