Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Śląskie Kuratorium Oświaty o egzaminach, świadectwach i wakacjach

Facebook Twitter

Jutro uczniowie klas ósmych, przystępują do egzaminów. Odbywać się one będą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, podobnie jak egzaminy maturalne. Mniejsza ilość uczniów w klasach, […]

Jutro uczniowie klas ósmych, przystępują do egzaminów. Odbywać się one będą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, podobnie jak egzaminy maturalne. Mniejsza ilość uczniów w klasach, obowiązkowe maseczki przed wejściem do sali, dezynfekcja ławek to tylko niektóre z obowiązujących obostrzeń. Od wtorku (16.06.) do czwartku rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Mówi Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty:

Egzaminem z języka polskiego rozpoczną 3-dniowy maraton. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawać matematykę i język obcy. Ci, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie czerwcowym z powodów losowych bądź zdrowotnych, mogą zdawać egzamin w terminie dodatkowym od 7 do 9 lipca.

Choć jak mówiliśmy w Radio 90, zainteresowanie zajęciami jest niewielkie, to cały czas w szkołach odbywają się konsultacje. Według danych Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzi je 83% szkół podstawowych i 70% szkół średnich. Dla uczniów klas I-III opiekę zapewnia 75% placówek. W piątek 26 czerwca koniec nietypowego roku szkolnego, nietypowe może też być wręczenie świadectw:

Uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba że dyrektor szkoły z uwagi na sytuację epidemiczną wyznaczy inny termin. O tym, w jaki sposób szkoła przekaże uczniom świadectwa, zadecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godzinę odbioru świadectw dla danej klasy, dla danej grupy. Dyrektor tutaj decyduje o formie przekazania świadectwa ukończenia szkoły lub klasy.

27 czerwca rozpoczynają się wakacje. O wszystkich koloniach, obozach dla dzieci i młodzieży informowane jest Kuratorium Oświaty, które musi wydać zgodę na taki wyjazd:

Organizatorzy wypoczynku z terenu województwa śląskiego wprowadzili do bazy wypoczynku ponad 350 zgłoszeń dla 15 tys. uczestników. Z kolei na terenie województwa śląskiego zaplanowano 66 wypoczynków dla 2,4 tys. uczestników. Zgłoszenia cały czas napływają więc tych zgłoszeń do bazy wypoczynku, może być jeszcze więcej.

Szacuje się, że na tegoroczne wakacje wyjedzie mniej niż zwykle uczniów. Wiąże się to z nałożeniem na organizatora wyjazdu, wielu obowiązków związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa spowodowanych panującą epidemią.

Czytaj także:

Matura 2020: Obowiązkowa dezynfekcja rąk, maseczki i dystans

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj