Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Śląskie Kuratorium Oświaty: O nowym roku szkolnym, braku nauczycieli i nowym przedmiocie HiT

Facebook Twitter

570 tysięcy uczniów i 170 tysięcy przedszkolaków rozpoczyna dziś (1.09.) w województwie śląskim nowy rok szkolny. Naukę podejmie również około 20 tysięcy uczniów z Ukrainy.

Aktualnie zatrudnionych jest około 82 tysięcy nauczycieli. Brakuje ich blisko 2 tysiące. Oferty pracy czekają na nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz psychologów, pedagogów. Jak mówi Urszula Bauer Śląska Kurator Oświaty rozmowy z kandydatami cały czas trwają i umowy na bieżąco są podpisywane. Co w przypadku, gdy nie będzie możliwe zatrudnienie nauczyciela?

Urszula Bauer: Jeśli jednak nie będzie możliwości zatrudnienia nauczyciela, dyrektor może nauczycielowi już zatrudnionemu przydzielić godziny ponadwymiarowe. Może również zwrócić się do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby posiadającej wystarczające według dyrektora przygotowanie merytoryczne, ale nie spełniającej wszystkich wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela. W przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych takiej zgody udziela organ prowadzący.

To, że brakuje nauczycieli, wynika między ze zmian przepisów mówiących, że w przedszkolach i szkołach integracyjnych z oddziałami integracyjnymi musi zostać zatrudniony nauczyciel specjalista wspierający ucznia:

Urszula Bauer: Pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zgodnie z ustawowymi standardami. Prowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie edukacji, co jest konieczne z punktu widzenia informacji płynących z różnych badań naukowych. One pokazują, że kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży po okresie epidemii, reżimu sanitarnego, izolacji doprowadziły do znaczącego osłabienia tej kondycji.

Problem w tym, że takich specjalistów cały czas brakuje. Jednak to nie koniec zmian. Od 1 września uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będą mieli nowy przedmiot, to historia i teraźniejszość, który zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Jak podkreśla Urszula Bauer to nauczyciele wybiorą podręcznik:

Urszula Bauer: Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobodnego stosowania metod nauczania i wychowania. Takie metody jakie uważa za najwłaściwsze. Ma swobodę jeśli chodzi o wybór podręczników zatwierdzonych do użytku szkolnego. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty to zespół nauczycieli co do zasady przedstawia propozycję jednego podręcznika z danych zajęć i to dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala zestaw podręczników. Oczywiście nauczyciel może zdecydować o realizacji podstawy nauczania bez stosowania podręcznika.

 

Kolejną zmianą w nowym roku szkolnym jest umożliwienie nauki zdalnej nie tylko w przypadku zagrożenia epidemiologicznego, ale również w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. Co ciekawe, może to być zbyt niska temperatura w szkole. W województwie śląskim zajęcia odbywać się będą w 1643 przedszkolach, 1463 szkołach podstawowych, 945 placówkach ponadpodstawowych, oraz w 272 szkołach policealnych i artystycznych. Jak podkreśla Śląskie Kuratorium Oświaty, zdecydowana większość jest przygotowana na rozpoczęcie zajęć.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lutego 2023